FNs internasjonale dag for frivillighet

5. desember markerer vi FNs internasjonale dag for frivillighet. Det er en fin anledning til å berømme alle dem som uke etter uke, år etter år legger ned tusenvis av timer i frivillig innsats. Dette bidrar uten tvil til et varmere samfunn.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

BCC gir en stor honnør alle frivillige som legger ned verdifull innsats, både innenfor idretts- og kulturliv, omsorgs- og miljøarbeid, i trossamfunn og humanitært arbeid. Det at tusenvis av mennesker yter sitt bidrag med et genuint ønske om å være til nytte for andre skaper viktige møteplasser i samfunnet. De aller fleste av oss er i løpet av livets ulike faser berørt av frivilligheten, sannsynligvis både på mottaker- og giversiden.

Unge mentorer med omtanke for andre

Vår organisasjon og alle våre lokalmenigheter er også helt avhengig av flere hundre frivillige som ukentlig stiller opp på så mange områder i menighets- og foreningslivet. I dag ønsker vi spesielt å trekke fram alle som er engasjert i de mange barne- og ungdomsforeningene som er etablert for og med BCC-ungdom i Norge. Alle disse foreningene er selvsagt helt avhengig av frivillig innsats.

De som engasjerer seg er ildsjeler som brenner for å gjøre noe for fellesskapet og som bruker mye av sin fritid på å gjøre hverdagslivet interessant og spennende for de som vokser opp. Mange av de frivillige mentorene i BCC er fortsatt unge selv, de fleste er under 35 år. I sin beste ungdomsalder bruker de kraften, livslysten og pågangsmotet sitt til å gjøre noe for de yngste ungdommene. Det står det respekt av.

Dette er et engasjement som for mange handler om gleden ved å være til nytte, og kanskje takknemlighet for at en selv har opplevd voksne ungdommer som brydde seg da en var i den mest sårbare alder i oppveksten.

Frivillige lag og foreninger som arena for læring og mestring

Ungdomsforeningene er en møteplass der ungdom kan knytte vennskap, ha en meningsfull fritid og lære hvordan mange ulike mennesketyper kan samarbeide og samles om et felles mål. For ungdomsforeningene der BCC-ungdom er aktive spiller det kristne trosgrunnlaget en sentral rolle, og den kristne etikken er en god veileder i arbeidet.

Vi ser det som avgjørende viktig at ungdom mellom 13 og 20 år har et tilbud innenfor en aktivitet eller interesse de har glede av, at de kan oppleve mestring og utvikling sammen med jevnaldrende. Mentorer som selv har erfaring, kunnskap og interesse for aktiviteten bidrar til at de yngre ungdommene kan lære ferdigheter både praktisk, faglig og sosialt, samtidig som de har det gøy sammen.

BCC ønsker fortsettende å stimulere til et rikt aktivitetstilbud i våre lokalmenigheter, og legger til rette for gode rutiner og trygge rammer for arbeidet, så vel som best mulig kår for de frivillige.

Alle kan engasjere seg i frivillig arbeid

Aktive frivillige lag og foreninger bidrar til integrering, bygger sosial kapital og skaper gode og trygge lokalsamfunn. Noe av det beste vi kan gjøre for fremtiden, både for oss selv og våre barn, er å anerkjenne og støtte opp rundt frivilligheten. Og selvsagt bør vi engasjere oss selv der vi kan, i frivillig arbeid er det alltid plass til flere. Gratulerer med dagen.

Vi har samlet noen av artiklene bcc.no har publisert om frivillige som bidrar for barne- og ungdomsforeningene så langt i år, klikk gjerne inn for å lese: