Aktivitetsklubben – en arena for blomstring

– Aktivitetsklubben er et sted barna skal få oppleve mestringsfølelse og suksess innenfor det de ønsker og liker, sier Karethe Opitz. Hun er en av mange ildsjeler som i flere år har jobbet for å gi spesielt gode og tilrettelagte tilbud til barna i lokalmenigheten sin.


Tekst: Helena Victoria Johnsen – Foto: Tobias Schoell / Caroline Johnsen  

Høsten er i gang, og det betyr nytt Aktivitetsklubb-år for mange forventningsfulle barn og ledere i BCCs lokalmenigheter. Aktivitetsklubben, eller AK som den ofte kalles, er et tilbud til barn i alderen 7-13 år som foregår en kveld i uken.

Nærmere 50 år med aktivitetstilbud for barn hos BCC i Bergen

Karethe Opitz

I lokalmenigheten i Bergen har et slikt aktivitetstilbud for barn funnet sted i nærmere 50 år. Tilbud og form har variert mye, men for cirka 15 år tilbake begynte en helt ny tid for lokallaget i Bergen.

– Jeg har selv masse gode minner fra AK i min egen barndom, forteller Karethe Opitz (32).

– Men jeg kjente på at jeg ikke hadde så stor interesse for de sportsaktivitetene som de andre på alderen min likte så godt. Det var et behov som vokste frem at alle barn kunne få holde på med noe de interesserte seg for.

Ny organisering ble suksess

– Vi hadde en stor idemyldring med ungdommer og foreldrene til barn i den aktuelle alderen. Her ble ideene med å organisere AK i forskjellige interessegrupper til. Og med disse nye gruppene har vi hatt stor suksess.

Det er gjerne slik at ikke alle barn er like glad i sportsaktiviteter, eller liker å holde på med musikk, så da skal de også få et tilbud hvor de kan få blomstre på sin måte, sier Karethe Opitz.

– Selv om det kanskje er kun to barn som har interesse av et spesielt felt, så er det verdt å strekke seg langt for å lage en gruppe egnet for disse. Det er så ekstremt viktig at alle barn skal få være vinnere, og få ting til.


Hos AK i Bergen ønsker man at hvert barn skal få lov å velge den aktivitetsgruppa som fenger og interesserer akkurat dem. Foto: BCC

Tilpasser tilbudet etter barnas valg

Alle barna som går på Aktivitetsklubben kan velge mellom et mangfold av ulike grupper. Gruppene har variert i tilbud fra år til år, og tilpasses etterspørselen fra barna. I høst tilbys disse gruppene:

  • Turn og frilek
  • Pinterest (Hobbyprosjekt, kunst og foto)
  • Matlaging
  • Sport, ball og friluft
  • Adventure (Båttur, klatring, fiske, fjelltur)
  • Sang, musikkinstrument og drama
  • Scooter (Sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter)
  • Utelek og håndverk
  • RC bil og hobby

«Selv om det kanskje er kun to barn som har interesse av et spesielt felt, så er det verdt å strekke seg langt for å lage en gruppe egnet for disse.»

Bygget skatepark

–Vi har lagt merke til at flere av barna har hatt stor interesse for sparkesykkel. Så det nye i år er blant annet en gruppe vi kaller for «Scooter», altså bruk av sparkesykkel der man kan gjøre ulike triks, sier Svein Erik Helgheim, som i dag er hovedansvarlig for AK i Bergen.

– Vi har bygget nye ramper i en skatehall, som barna kan få utfolde seg i. Og her var det så mange søkere at vi måtte lage to slike grupper.

Like viktig for lederne som for barna

Svein Erik Helgheim, her på tur med AK (i midten) 

De som er ledere på Aktivitetsklubben er ungdommer og voksne fra 17-35 år. Og på hver gruppe er det nesten like mange ledere som barn. –Det er stor fordel å være mange ledere for å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte. Spesielt grupper hvor en skal lage ting er det behov for flere som hjelper til, sier Svein Erik Helgheim.

– I tillegg til å fremlegge gyldig politiattest, er det en forutsetning for å være AK-leder at man har sunne holdninger og ønsker å gjøre noe godt for barn innenfor rammene av et aktivt, kristent miljø.

– Det å komme tidlig inn i et slikt arbeid er utrolig positivt på mange måter. Ungdommene lærer å ta ansvar, får brukt energien på å gjøre noe for andre, og de får masse tilbake fra de yngre barna, legger Svein Erik Helgheim til.

Ungdom blir trygge omsorgspersoner

– AK en perfekt arena for nettopp dette. Et av de viktigste poengene med AK er jo at barna skal få knytte bånd til eldre ungdommer og voksne som er trygge og gode omsorgspersoner for dem, avslutter Karethe Opitz.


Det er nesten like mange ledere som barn på AK, og et klart mål er at alle barna skal få oppleve omsorg og bli inkludert. Foto: BCC

Denne uken startet altså de nye interessegruppene opp igjen på Aktivitetsklubben i Bergen, etter en lang sommerferie. 82 barn og 60 ledere kan nå glede seg å være sammen og dyrke sine interesser hver eneste mandagskveld i resten av skoleåret.


Vennskap: Aktivitetsklubben bidrar til vennskapsbygging i trygge omgivelser. Foto: BCC


Kanskje like viktig er AK som opplæringsarena for ungdom, der de lærer å ta ansvar og vise omsorg for yngre barn. Foto: BCC


På tur: hele Aktivitetsklubben i Bergen på tur sammen, her i gang med natursti og gruppeoppgaver. Foto: BCC