Årsrapport fra BCC-forbundet

BCC er et trossamfunn med stor internasjonal virksomhet. Her på siden kan du lese BCC-forbundets årsrapporter.

BCC er organisert som et forbund av ulike organisasjoner, med sentralorganisasjon og fellestiltak som finansieres av felleskapet.

Årsrapporten beskriver forbundets samlede virksomhet, og inneholder sammenstilt årsregnskap for sentralorganisasjonen og fellestiltakene.

Årsrapport for 2020

Gjennom over 120 år har BCC eksistert uten en formell internasjonal struktur, og året 2020 ble derfor en milepæl, da trossamfunnet tok de første skrittene i å etablere et internasjonalt forbund. Dette skal sikre BCC en effektiv og solid organisering for mange tiår fremover.

Se tidligere årsrapporter