Årsrapport - BCC

Årsrapport fra BCC-forbundet

Hjem » Årsrapport fra BCC-forbundet

BCC er et trossamfunn med stor internasjonal virksomhet. Her på siden kan du lese BCC-forbundets årsrapporter.


BCC er organisert som et forbund av ulike organisasjoner, med sentralorganisasjon og fellestiltak som finansieres av felleskapet.

Årsrapporten beskriver forbundets samlede virksomhet, og inneholder sammenstilt årsregnskap for sentralorganisasjonen og fellestiltakene.

Årsrapport for 2023

Årsrapport for BCC-forbundet 2023

Se tidligere årsrapporter