BCC-forbundets årsrapport

Evnen til fornyelse er sentral for at kristendommen kan ha gode rammevilkår. Gjennom over 120 år har BCC eksistert uten en formell internasjonal struktur, og året 2020 ble derfor en milepæl, da trossamfunnet tok de første skrittene i å etablere et internasjonalt forbund. Dette skal sikre BCC en effektiv og solid organisering for mange tiår fremover.

Forbundets årsrapport beskriver BCC-forbundets samlede virksomhet, og organisasjonenes sammenstilte årsregnskap for 2020. Rapporten setter også etableringen av BCC-forbundet inn i et historisk perspektiv, som viser utviklingen fra én mann til et internasjonalt trossamfunn.

Utfyllende årsrapport fra den norske foreningen

Grunnet den pågående omorganiseringen, er det i år produsert to årsrapporter. Mye av fjorårets aktivitet skjedde nemlig i den norske foreningen BCC
(org.nr. 979 961 073), som publiserer sitt årsregnskap og utfyllende opplysninger i en separat årsrapport.

Her kan du blant annet lese om den omfattende satsningen på online-stevner og digital trosoppbyggelse som foreningen sto for i 2020. Selv om koronapandemien påvirket aktivitetene i stor grad, fikk vi se at en krise også kan fremme kreativitet, utvikling og nye måter å samles på.

Årsrapporter lokalmenigheter

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012