Brunstad Christian Church

Om oss

Brunstad Christian Church (BCC) er et kristent trossamfunn og ideell forening med opprinnelse i Norge, og som har internasjonal utbredelse. I Norge har BCC rundt 8200 medlemmer fordelt på 19 lokalmenigheter, i tillegg til lokale foreninger i rundt 50 land over hele verden.

BCC oppsto i Norge 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse, og er et resultat av hans liv og virke. BCC har Bibelen som autoritet og basis for all virksomhet. Frivillig arbeid og gaver utgjør grunnlaget for all virksomhet i menighetslivet, og BCC har ingen betalte forkynnere.

BCCs medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, og kommer fra forskjellige samfunnslag, men ønsker å samles om den kristne tro.

MENIGHETENS NAVN

Navnet Brunstad Christian Church er hentet fra det som har vært menighetens faste samlingssted i over 60 år, Brunstad i Sandefjord kommune. Der arrangerer BCC internasjonale konferanser flere ganger i året, med deltakere fra alle kontinenter.

TIDLIGERE OMTALT SOM SMITHS VENNER

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunn av navnet på vår grunnlegger Johan O. Smith, men dette har aldri vært menighetens navn. Les mer om bakgrunnen her: Smiths venner, sa du?

 

VÅR VISJON

Vår visjon er at det kristne budskapet skal kunne forkynnes til alle folkeslag, og at de som vil skal kunne få opplæring i å leve etter alt det Jesus lærte oss. Derfor arbeider BCC for å skape kanaler og møteplasser for forkynnelse og trosopplæring, med vekt på arbeid for neste generasjon.


Temamøte for ungdom BCCs sommerkonferanse i 2018

Lokalt menighetsliv

Utenom høytider og konferanser foregår mesteparten av aktivitetene i de ulike lokale foreningene. Lokalmenighetene har et aktivt foreningsliv, som blant annet består av:

  • Samlinger hver søndag, hvor alle kan bidra i oppbyggelsen
  • Egne møter for ungdom
  • Søndagsskole for barn
  • Aktivitetsklubb for barn
  • Ungdomsgrupper med ulike aktivitetstilbud

Størsteparten av virksomheten finansieres ved frivillige gaver eller dugnadsarbeid, inkludert trosopplæring og forkynnelse.

Relaterte artikler

Hvordan foregår en vanlig «søndagsgudstjeneste» i BCC?

Hvordan foregår en vanlig «søndagsgudstjeneste» i BCC?

Klokken nærmer seg 12. I foajéen summer praten mellom mennesker som ser ut som de kjenner hverandre godt, mens små barn tumler rundt i lek. Så begynner musikken å spille ...
Les mer
Det samme budskapet, men fornyet formidling

Det samme budskapet, men fornyet formidling

Klokken har akkurat passert 19, og selv om det er neste en time igjen til kveldens program begynner, strømmer ungdom fra 13 år og oppover raskt inn i storsalen. De ...
Les mer
Forstander med tro på fremtiden

Forstander med tro på fremtiden

Kåre J. Smith er både en inspirator og en drivkraft bak mange av de fornyende initiativene som har blitt satt i verk i vårt trossamfunn siden 1990-tallet. I en alder ...
Les mer
Meny

Bitnami