Presse

Hjem » Presse

Pressekontakt

Berit Hustad Nilsen
E-post: berit.nilsen@bcc.no
Tlf: +47 93 40 97 35

Om Brunstad Christian Church (BCC)

  • Har sin opprinnelse fra 1898
  • Trosgrunnlag og forkynnelse bygger på Bibelen
  • Fikk første form for organisering på 1930-tallet, og etablerte vedtekter for den norske virksomheten i 1993. Ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021
  • Er det eneste norske trossamfunnet som har internasjonal utbredelse
  • Har et omfattende arbeid for barn og ungdom, og en høy andel unge medlemmer
  • Økonomien baseres i hovedsak på frivillige gaver, og BCC har ingen lønnede forkynnere
  • Sentrale satsningsområder: misjon, media, arrangementer, musikk, ungdomsprogram og fond

Pressebilder

Konferanser
Barn og ungdom
Medievirksomhet
Misjon
Frivillighet
BCC-forbundet

Forstanderskapet

Brunstad Christian Churchs mediearkiv inneholder høyoppløselige portretter og bilder av aktiviteter innenlands og utenlands. Arkivet er til fri benyttelse, men ved bruk skal BCC og fotograf krediteres. Se lisens – CC BY-NC-ND 4.0.