Vår historie

Hjem » Vår historie

BCC er et trossamfunn med utbredelse til alle kontinenter. På begynnelsen av 1900-tallet var det bare små, spredte venneflokker rundt om i Norge, men snart skulle det nå mye lenger.


Johan Oscar Smith ga sitt liv til Jesus 17. mai 1898, og det ble starten på BCCs historie.

Smith hadde ingen intensjon om å starte en egen forsamling. På begynnelsen av 1900-tallet var han aktiv i kristne kretser, og ønsket å samle mennesker som ville leve et gudfryktig liv, i en tid der flere vekkelser bølget over landet. Etter hvert vokste det frem noen små venneflokker som holdt bønnemøter og samtalte om Bibelens budskap.

Lengselen og innsikten i hva det vil si å leve som disippel av Jesus og komme til åndelig vekst og utvikling, ble hans store hjertesak. Han brukte resten av livet på å dele denne innsikt og livserfaring, for å hjelpe andre å komme et oppreist liv med Jesus Kristus.

«Kjære bror, det er nu åpne dører alle vegne, og de lærdommer Gud har gitt oss, vil være en solid ryggstø for de unge nyfrelste. Gud legger til menigheten.»

J. O. Smith, brev til Elias Aslaksen, 20. desember 1917

Vår historie fra 1898 – 2021