Opprinnelse og utvikling

Brunstad Christian Church (BCC) er et kristent trossamfunn som oppsto i Norge 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse, og er et resultat av hans liv og virke. BCC har i dag lokalmenigheter i 54 land over alle kontinenter. I Norge er det 19 lokalmenigheter med til sammen rundt 8 000 medlemmer.

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunnlag av vår opprinnelse, men dette har aldri vært vårt offisielle navn.

 

Vår historie

I oktober 1871 ble Johan Oscar Smith født i havnebyen Fredrikstad, hvor han vokste opp i et kristent hjem. Som 15-åring reiste han til sjøs og to år senere vervet han seg til det norske sjøforsvaret. Hans omvendelse skjedde alene på vakt på en norsk marinebåt ved Horten natt til 17.mai 1898.

Det tok likevel seks år fra Smiths omvendelse til han møtte noen som ville dele hans evangeliesyn. Men da hans yngre bror, tannlege Aksel Smith, også omvendte seg i 1905, startet en omfattende brevveksling mellom de to brødrene. Dette er dokumentert i brevsamlingen «Johan Oscar Smiths etterlatte brev» (Skjulte Skatters Forlag,1949.)

De to brødrene Aksel og Johan Oscar Smith var begge aktive skribenter i kristne blader, men ettersom Smiths lære møtte større motbør, opplevde de stadig oftere at artikler kom i retur. Dette førte til tanker om et eget blad. Den 1. januar 1912, drevet av en indre trang og overbevisning, kom første nummer av Skjulte Skatter ut.

 

Johan O. Smith, grunnlegger av Smiths venner – Brunstad Christian Church

Johan Oscar Smith (1871–1943)

 

Å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus

Johan Oscar Smith førte enkeltmennesker til JesusJohan Oscar Smith la vekt på å arbeide med hver enkelt sjel. Han var heller interessert i å føre noen få personer i kontakt med Kristus, enn å få mange tilhengere. Noen annen utvikling enn denne ville ikke Smith godta, og han ville heller være alene om sin tro hele sitt liv fremfor å slå av på sannheten. 

Dette er en profil som Brunstad Christian Church har holdt fast på, og den bibelske lære som Johan Oscar Smith har etterlatt seg er det evangeliske grunnlaget menigheten bygger videre på. Siden den første begynnelsen på 1900-tallet har det vært arbeidet ut fra visjonen om å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus, så en personlig tro på evangeliet kan fødes i den enkelte.

 

Vekst og utvikling for menigheten

Johan Oscar Smith tjenestegjorde i den norske marine i nesten 40 år, og gjennom sitt yrke som underoffiser i marinen traff han mange mennesker, og fikk med tiden trosfeller både innad i marinen og langs hele Norges kyst. I dag er det etablerte lokalmenigheter i tilknytning til byer og tettsteder i Østfold, Horten, Sandefjord, Tønsberg, Grenland, Lillesand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy, Molde, Harstad, Oslo, Drammen, Eiker, Hønefoss, Hamar, Hallingdal og Valdres.

Fra Norge fortsatte den samme forkynnelsen å spre seg til flere land. Til tross for at Smith aldri ønsket seg en stor tilhengerskare, fikk hans liv og forkynnelse så store virkninger at menigheten har vokst fra å være en liten venneflokk til å bli et verdensomspennende kristent fellesskap.

Det finnes lokalmenigheter tilknyttet BCC i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand, og mange av disse reiser jevnlig til våre internasjonale konferanser i Norge.

Meny

Bitnami