BCC A-team

Hjem » BCC A-team

Hvert år søker mellom 300 og 400 ungdommer i BCC seg til ungdomsprogrammet som kalles A-team.


De siste 20 årene har dette vært en samlebetegnelse for ulike ungdomsprogram som har vært tilknyttet BCC, enten direkte eller indirekte gjennom sammenfallende formål. Selv om organiseringen har endret seg en del gjennom årene, er grunntanken den samme, og misjonsprofilen er tydelig.

Ny organisering

En ny stiftelse, BCC A-team STI, skal tilby deltakere fra hele verden et positivt og sunt kristent miljø, og basert på BCCs trosgrunnlag fremme trosfellesskap, kultur- og erfaringsutveksling mellom ungdom. I 2022 arbeides det med struktur, virksomhetsplan og organisering av den nye stiftelsen, som er en del av det nyetablerte BCC-forbundet.

Historiske fakta

  • Rundt 6.000 ungdommer har deltatt på A-laget siden starten i 2002
  • Har vært et tilbud til ungdommer i BCC, og oppholdet varer typisk et år
  • Hovedelementene har vært arbeid, bibelundervisning, felleskap og kulturutveksling
  • Søkerne kommer fra hele verden: mellom 20 og 30 ulike nasjoner har vært representert i hvert årskull

Et populært tilbud

A-laget har lenge vært et populært tilbud, både for ungdom fra Norge og andre deler av verden. Her bor og jobber man sammen i ett år, og deltar i bibelundervisning og ulike aktiviteter og opplevelser med jevnaldrende.

Som hos flere andre kirker og ideelle organisasjoner, handler det ofte om et ønske om å oppleve et litt annerledes år, hvor man treffer likesinnede fra mange land. Samholdet og båndene som oppstår mellom ungdommene dette året kan sammenlignes med det man opplever etter opphold på folkehøyskole eller i førstegangstjeneste.

YEP – for ungdommer utenfor Europa /EØS

For søkere fra land utenfor Europa og EØS støtter BCC-forbundet et eget program, YEP (Youth Exchange Program), som administreres av BCC Norge (org.nr. 979 961 073).

Her får deltakerne mulighet til å lære norsk språk og kultur. I tillegg får de arbeidspraksis på BCCs hovedkontor, eller i andre ideelle prosjekter i Norge. YEP-deltakerne deltar i følgende aktiviteter:

  • TV- og filmproduksjon i BCC Media
  • Kommunikasjon på web og sosiale medier
  • Oversettelse av artikler fra norsk til morsmål
  • Sang- og musikkprosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av arrangementer

En sentral del av YEP-programmet er språk- og bibelundervisning, samt deltakelse i fritidsaktiviteter og besøk i norske lokalmenigheter.