Ressursbank

Hjem » Ressursbank

Her finner du ulike ressurser og dokumenter fra BCC-forbundet. Dersom du ikke finner det du leter etter, ta kontakt.


Sentralt

Presseinformasjon

Håndbøker og retningslinjer for BCC-forbundet

Medieressurser til søndagsskolen

Logo og grafisk profil

Etiske retningslinjer

BCC Norge

Ressurser til elever og lærere

For å skape forståelse for og kunnskap om BCC og vår kristne tro har vi laget en egen side for skoleelever. Vi tror at det beste middelet for å motvirke fordommer er dialog og informasjon, og tar imot mange skolebesøk.

Håndbøker og retningslinjer for norske lokalmenigheter

En trygg organisasjon

Vi arbeider bevisst for at alle medlemmer skal oppleve trygghet på alle plan i organisasjonen. Last ned vår strategi- og handlingsplan overfor vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Varsling av kritikkverdige forhold

BCC Norge skal være en trygg organisasjon, og det skal være lav terskel for å varsle dersom man opplever det man mener er kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes for eksempel brudd på lover og regler, etiske retningslinjer eller allmenne oppfatninger om hva som er akseptabel adferd.

BCC Norge har et uavhengig varslingsutvalg som mottar alle varsler. Utvalget behandler varslingssaker med tilknytning til BCC Norge, de norske lokalmenighetene eller våre samarbeidende barne- og ungdomsforeninger i Norge, i henhold til vedtatt varslingsinstruks.

Medlemmer og andre med tilknytning til organisasjonene kan sende varsler via en egen varslingsportal.

Andre henvendelser til varslingsutvalget kan sendes til e-postadressen varsling@bcc.no.

Personer som vil varsle om forhold i en av BCCs menigheter utenfor Norge, må varsle i det respektive landet, eller til eventuell varslingsordning i lokalmenigheten.