Assosierte barne- og ungdomsforeninger

Hjem » Assosierte barne- og ungdomsforeninger

Barn og ungdom er høyt prioritert i trossamfunnet, og hver uke jobber hundrevis av frivillige med å gi et godt tilbud til disse. I 2022 ble tre barne- og ungdomsforeninger tatt opp som assosierte medlemmer i BCC-forbundet.


Mye av arbeidet for barn og ungdom i trossamfunnet skjer gjennom egne, frivillige foreninger som deler BCCs verdi- og trosgrunnlag, og har lokallag på steder hvor det er lokalmenigheter. BCC har samarbeidet med disse gjennom flere år, og i 2022 ble de første tre barne- og ungdomsforeningene tatt opp som assosierte medlemmer i forbundet. Målet er fullt medlemskap på sikt.

BUK, assosiert ungdomsforening

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en del av det kristne ungdomsarbeidet til BCC, og arrangerer aktiviteter og camper for ungdom fra 13 år og oppover. Foreningen skal blant annet fremme kristen tro, fellesskap og erfaringsutveksling mellom ungdommer fra hele verden, og verne fra nedbrytende og skadelige miljøer.

BUK har 20 stedsledd i Norge. På verdensbasis er det rundt 80 ungdomsforeninger som har samme eller lignende formål, men er uten juridisk tilknytning.

Xercize, assosiert barne- og ungdomsforening

Xercize er en frivillig forening som har til hensikt å drive kristent arbeid blant barn og ungdom som er engasjert i idrett, basert på BCCs verdi- og trosgrunnlag. Dette skjer gjennom aktiviteter, camper, konkurranser og arrangementer med kristelig og idrettsrelatert innhold. Xercize har ukentlig aktivitet i lokallag over hele Norge.

Aktivitetsklubben, assosiert barneforening

Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig forening som tilbyr fritidsaktiviteter for barn opp til 13 år, basert på BCCs kristne tros- og verdigrunnlag. Foreningen har 22 lokallag i Norge, som gir tilbud om ukentlige, organiserte aktiviteter tilpasset medlemmenes alder, interesse og evner.