MISJONSVIRKSOMHET I BCC

Brunstad Christian Church har i mange år drevet et aktivt misjonsarbeid i flere verdensdeler. Både på nett, ved hjelp av personlig tilstedeværelse og ved å støtte regionale misjonssentre har menigheten arbeidet for at evangeliet kan utbredes til alle folkeslag.

Jesu misjonsbefaling ligger til grunn

Siden den spede begynnelsen på 1900-tallet har BCC arbeidet ut fra visjonen om å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus, så den enkelte kan komme til en personlig tro på evangeliet. Store medlemstall er ikke noe mål i seg selv, da det er Jesu misjonsbefaling som ligger til grunn for vårt arbeid. Dette formålet ligger også nedfelt i foreningens vedtekter.

Å møte mennesker der de er

Johan Oscar Smith snakket med mennesker han traff i sitt yrke som marineoffiser, og fikk med tiden trosfeller langs hele Norges kyst. Fra Norge fortsatte det samme ordet å spre seg til flere land, i første omgang Nord-Europa. Etter Smiths bortgang fortsatte andre å reise rundt og forkynne ordet, og budskapet nådde flere verdensdeler. I dag finnes det livskraftige lokalmenigheter i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand.

Menighetens misjonsprofil har hele tiden vært å spre evangeliet fra person til person, gjennom naturlige møter med mennesker i deres eget liv og miljø. For å legge til rette for dette, har trossamfunnet de siste tiårene gitt finansiell og praktisk støtte til bygging av et titalls misjonssentre i flere verdensdeler. Kristne fra hele verden har bidratt med midler til ulike organisasjoner for å skape fasiliteter og mulighet for å samles om evangeliet også i fattige land med lav kjøpekraft.

Lokalt engasjement

Disse misjonssentrene er bygget med gode fasiliteter både for trosoppbyggelse, overnatting, bespisning, og aktiviteter for alle aldersgrupper, ofte med hovedvekt på barn og ungdom. Her aktiveres lokale krefter, slik at det etableres eierfølelse for det som skapes. 

I 2017 ble eierskapet til eiendommene overført til Brunstadstiftelsen. hvor det kristne formålet forvaltes videre i datterselskapet GIH (Global Investment Holdning).

BCC ønsker at misjon utføres på ideell basis. BCC har en lang tradisjon for å ha ulønnede misjonærer.

Hjelp til selvhjelp står sentralt i vårt misjonsengasjement. Vi ønsker ikke at investerte midler skal bli en sovepute og et grunnlag for passivitet, men ønsker heller å stimulere til lokalt engasjement etter tilgjengelige ressurser og muligheter. Vår erfaring er at uten en aktiv deltakelse fra de som mottar hjelp, blir det ingen sunn menighetsvekst.

BCC sine misjonsverktøy på nett

BCC har også nettbaserte verktøy for å nå ut med det kristne budskap, hovedsakelig via plattformen aktivkristendom.no / activechristianity.org. Hovedfokuset på disse sidene er trosoppbyggelse og misjon, og sidene oversettes til flere språk.

Fra Aktiv Kristendoms nettsider

Her kan alle som er interessert lese om BCCs tro og lære, og menighetens kjernelitteratur ligger lett tilgjengelig som e-bøker. Evangeliets budskap presenteres videre via nettartikler, film og personlige vitnesbyrd. Sosiale medier tas aktivt i bruk for å treffe flere, og på denne måter lede nye lesere til hovedinnholdet på nettsiden.

BrunstadTV er et viktig verktøy i BCCs misjonsarbeid. Ved hjelp av tradisjonell forkynnelse og fremtidsrettet teknologi vil vi formidle og tilgjengeliggjøre budskapet slik at mennesker som er interessert i Bibelens budskap får anledning til å høre, oppleve og selv erfare det nye liv som Jesus forkynte.


I kulissene under en av BrunstadTVs studioproduksjoner

Se våre misjonssider!

Relaterte artikler

BCCs misjonsprofil

BCCs misjonsprofil

BCC har i mange år drevet et aktivt misjonsarbeid i flere verdensdeler. Både på nett, ved hjelp av personlig tilstedeværelse og ved å støtte regionale konferansesentre har menigheten arbeidet for ...
Les mer
Pinsekonferanse med seere i alle verdensdeler

Pinsekonferanse med seere i alle verdensdeler

Da Jesus forlot jorden like før pinse for nesten 2000 år siden, lovte han disiplene sine at han ville være med dem «alle dager, inntil jordens ende». Han ga dem ...
Les mer
Brunstad Ungdomsklubb samler ungdommer i 35 land online

Brunstad Ungdomsklubb samler ungdommer i 35 land online

Denne helgen arrangerer Brunstad Ungdomsklubb online sommercamp for 6 800 medlemmer over hele verden. Koronapandemien har skapt flere begrensninger, men også åpnet muligheter for nye måter å samles på. I ...
Les mer
Meny