MISJONSVIRKSOMHET

Vårt trossamfunn har i mange år drevet et aktivt misjonsarbeid i flere verdensdeler. Både på nett, ved hjelp av personlig tilstedeværelse og ved å støtte regionale misjonssentre har menigheten arbeidet for at evangeliet kan utbredes til alle folkeslag. En viktig del av misjonsarbeidet er også knyttet trosopplæring og arbeid for barn og unge i trossamfunnet, slik at det kristne budskapet kan overleveres til neste generasjon og alle de som vil høre det. 

Jesu misjonsbefaling ligger til grunn

Siden den spede begynnelsen på 1900-tallet har BCC arbeidet ut fra visjonen om å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus, så den enkelte kan komme til en personlig tro på evangeliet. Store medlemstall er ikke noe mål i seg selv, da det er Jesu misjonsbefaling som ligger til grunn for vårt arbeid. Dette formålet ligger også nedfelt i foreningens vedtekter.

Å møte mennesker der de er

Johan Oscar Smith snakket med mennesker han traff i sitt yrke som marineoffiser, og fikk med tiden trosfeller langs hele Norges kyst. Fra Norge fortsatte det samme ordet å spre seg til flere land, i første omgang Nord-Europa. Etter Smiths bortgang fortsatte andre å reise rundt og forkynne ordet, og budskapet nådde flere verdensdeler. I dag finnes det livskraftige lokalmenigheter i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand.

Menighetens misjonsprofil har hele tiden vært å spre evangeliet fra person til person, gjennom naturlige møter med mennesker i deres eget liv og miljø. For å legge til rette for dette, har trossamfunnet de siste tiårene gitt finansiell og praktisk støtte til bygging av et titalls misjonssentre i flere verdensdeler. Kristne fra hele verden har bidratt med midler til ulike organisasjoner for å skape fasiliteter og mulighet for å samles om evangeliet også i fattige land med lav kjøpekraft.

Lokalt engasjement

Disse misjonssentrene er bygget med gode fasiliteter både for trosoppbyggelse, overnatting, bespisning, og aktiviteter for alle aldersgrupper, ofte med hovedvekt på barn og ungdom. Her aktiveres lokale krefter, slik at det etableres eierfølelse for det som skapes. 

BCC ønsker at misjon utføres på ideell basis. BCC har en lang tradisjon for å ha ulønnede misjonærer.

Hjelp til selvhjelp står sentralt i vårt misjonsengasjement. Vi ønsker ikke at investerte midler skal bli en sovepute og et grunnlag for passivitet, men ønsker heller å stimulere til lokalt engasjement etter tilgjengelige ressurser og muligheter. Vår erfaring er at uten en aktiv deltakelse fra de som mottar hjelp, blir det ingen sunn menighetsvekst.

Ny misjonsstiftelse i USA

Misjonsprosjektene verden over, med bygging av forsamlingssteder i Sør-Amerika, Afrika, Øst-Europa og Asia har ulike eierskap og driftsmodeller. For det meste eies de av egne, ideelle stiftelser som har helt eller delvis sammenfallende formål med BCC.

En ny misjonsorganisasjon er under etablering i USA fra 2020, som tar sikte på å forvalte en større internasjonal misjonsvirksomhet på en effektiv måte for fremtiden. I samarbeid med den nye misjonsorganisasjonen vil BCC øke sin finansielle satsning på misjon.

Se vår misjonsnettside >>

Relaterte artikler

BCCs misjonsprofil

BCCs misjonsprofil

BCC har i mange år drevet et aktivt misjonsarbeid i flere verdensdeler. Både på nett, ved hjelp av personlig tilstedeværelse og ved å støtte regionale konferansesentre har menigheten arbeidet for ...
Les mer
Pinsekonferanse med seere i alle verdensdeler

Pinsekonferanse med seere i alle verdensdeler

Da Jesus forlot jorden like før pinse for nesten 2000 år siden, lovte han disiplene sine at han ville være med dem «alle dager, inntil jordens ende». Han ga dem ...
Les mer
BCC-forbundet er konstituert

BCC-forbundet er konstituert

Det var en historisk dag da stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert 21. november. Stiftelsen ble etterfulgt av ekstraordinært representantskapsmøte for BCC-forbundet og BCC Norge ...
Les mer