Oversikt over BCCs menigheter

Hjem » Oversikt over BCCs menigheter

BCC oppsto i Norge, men har i dag en verdensomspennende virksomhet i nesten 50 land.


Norge

Hovedkontoret og forbundets sentralorganisasjon ligger i Norge. BCC Norge er det nasjonale leddet for de 19 norske menighetene i forbundet, som til sammen har rundt 9.000 medlemmer (2021).

Per i dag det bare de norske menighetene som er tatt opp som medlemsorganisasjoner i BCC-forbundet, men det vil i fremtiden også utgjøre den internasjonale strukturen.

Internasjonal virksomhet

Tradisjonelt har BCC rundt i verden vært nokså uorganisert. Frem til i dag har tilhørigheten vært gjennom felles tro og lære, internasjonale stevner og TV-sendinger.

Dette trosfellesskapet har helt siden begynnelsen vært uten landegrenser, og finnes i dag i nesten 50 land over hele verden:

Oversikt over BCCs menigheter

Europa

Afrika

 • Den demokratiske republikken Kongo (DRC)
 • Etiopia
 • Kamerun
 • Kenya
 • Malawi
 • Sør-Afrika
 • Tanzania
 • Uganda

Les mer på bcc.africa

Nord-Amerika

 • Canada
 • Mexico
 • USA

Les mer på bcc.us

Sør-Amerika

 • Argentina
 • Aruba
 • Brasil
 • Chile
 • Peru

Asia

 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Israel
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • United Arab Emirates

Oceania

 • Australia
 • New Zealand