Hva vi tror

Hjem » Hva vi tror

BCCs hovedarbeid er å fremme den kristne tro blant alle mennesker, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt. Matteus 28, 18-20.


Trosgrunnlaget bygger på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon fra Gud, inneholdende alt mennesket trenger for sin frelse, og har Bibelen som eneste autoritative skrift.

  • Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
  • Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, unnfanget av Den Hellige Ånd og født inn i verden av jomfru Maria, ulastelig i liv, korsfestet og død for våre synder, oppstått til vår rettferdiggjørelse.
  • Vi tror at det i nåden er tilgivelse for synd, og at nåden videre skal føre den troende inn i helliggjørelse, for å bære frukt for Gud.
  • Vi tror at talsmannen, Den Hellige Ånd, vil undervise og minne oss om alt det Jesus har befalt oss.

Vi slutter oss til den apostoliske og nikenske trosbekjennelse.

Videre baseres BCC-forbundets trosgrunnlag på den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for. Hans artikler i bladet Skjulte Skatter, hans etterlatte brev og hans bøker utgitt på Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag gir innblikk i dette.

Forkynnelsen

Nøkkelen til å forstå BCC er å forstå hva vi forkynner. Her er en enkel forklaring:

Se vår misjonsside