Vår historie på Brunstad

Hjem » Vår historie på Brunstad

Under stevnene på Brunstad har flere generasjoner opplevd fellesskap, høytider og tatt viktige beslutninger. Vennskapsbånd er knyttet på tvers av kulturer, nasjoner og aldersgrupper.


BCC vil gi nye generasjoner muligheter til å oppleve det samme, ved å arrangere stevner for både ungdom, barn og voksne som ønsker å samles til trosoppbyggelse og fellesskap.

Stor betydning for menighetens utvikling

Fellesskapet på disse stevnene har hatt avgjørende betydning for både enkeltmenneskers og menighetens utvikling. Her har mennesker fra mange verdenshjørner tatt viktige beslutninger for sitt personlige trosliv; her har vekkelser funnet sted, ungdom har blitt født på ny og er blitt grepet av et trofast og rettferdig liv i etterfølgelse av Jesus.

Et sted å samles

Helt siden menigheten i 1956 kjøpte Nedre Brunstad gård i Sandefjord, har det vært det internasjonale samlingsstedet under menighetens stevner.

Mye har endret seg siden 1950-tallet, både når det gjelder fysiske rammer, organisering og driftsform. Brunstad har gått fra å være et lite nedslitt gårdsbruk ved fjorden, til en moderne konferanselandsby med plass til mange tusen gjester.

Eierskap ivaretas i egen stiftelse

BCC og medlemmene rustet opp og eide stedet i 50 år, frem til eierskapet ble overført til Brunstadstiftelsen i 2002-2006. Siden den gangen har ikke menigheten eid noe på stedet.

Intensjonen var å skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden. I 2022 står anlegget helt ferdig og i den forbindelse blir adskillelsen fullført.

De internasjonale stevnene og campene er fortsatt viktige samlingspunkt for medlemmene gjennom året, og BCC Event står for organiseringen av disse.

Medlemmer har tegnet private avtaler

Mer enn 4 000 privatpersoner har valgt å tegne avtaler om overnatting på menighetens stevner. Avtalene varer 20 eller 50 år. Disse har bidratt til å realisere at menigheten har et egnet sted å samles til internasjonale konferanser.

Mange har gode barndomsminner fra stevnene på Brunstad. Nå fører neste generasjon tradisjonen videre.

Det at så mange støtter opp om stevnene, viser at det å samles om det kristne budskapet også gir verdi for de som er unge i dag.

Et forbrukersamvirke, Samvirk, er etablert for å samle alle eksisterende avtaler og tilby nye. Som en samlet kundestemme vil Samvirk ivareta medlemmenes interesser overfor Oslofjord som drives kommersielt.

Framtidens arrangementer

Et av satsningsområdene i BCC-forbundet er å utvikle stevnene. Verdien av å dele trosoppbyggelse, måltider og minnerike opplevelser gjør at deltakerne kommer igjen og igjen.

Det utbygde konferanseanlegget gir helt nye muligheter for å samles rundt troen. BCC Event jobber for å planlegge framtidens arrangementer som samler det internasjonale fellesskapet. Både for de som deltar fysisk på stedet, og for de som deltar digitalt.