Vår historie på Brunstad

Som navnet på menigheten tilsier, har stedet Brunstad vært sentralt for menighetens medlemmer gjennom mange tiår. I 1956 kjøpte menigheten Nedre Brunstad gård i Stokke, og eide stedet i 50 år, frem til eierskapet i 2006 ble overført til Brunstadstiftelsen.

Brunstadstiftelsen ble opprettet av BCC i 2002. Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden. Brunstadstiftelsens forvalter eiendom og driver næringsvirksomhet, og BCC som forening ønsker å fokusere på utviklingen av den kirkelige og trosoppbyggende virksomheten.

BCC leier fortsatt Brunstad til sine årlige internasjonale konferanser som har vært arrangert i menighetens regi helt siden starten i 1956. BCC har en langsiktig leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, og har intensjon om at avtalen videre fremover skal gi forutsigbarhet og trygghet for BCCs medlemmer, som har investert mye i stedet.

Mange BCC-medlemmer har nemlig valgt å tegne leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, for å sikre seg overnatting i forbindelse med menighetens konferanser på stedet, og et visst antall døgn utenom dette. Avtalen gjelder for de neste 20 årene, der enkelte avtaler er utvidet til 50 års varighet. Dette gjelder også mange av medlemmene som inngikk leieavtale ved forrige utbygging tidlig på 2000-tallet. Disse har fått tilbud om å tegne ny avtale med Brunstadstiftelsen om bruksrett til de boenhetene som ble bygget den gang, for en tidsperiode på 50 år.

LES OGSÅ: Ny utbygging på Oslofjord – se finansieringsmodellen på Brunstadstiftelsens webside  

På Brunstad har flere generasjoner opplevd fellesskap og høytider sammen, og vennskapsbånd er knyttet på tvers av kulturer, nasjoner og aldersgrupper. BCC ønsker å gi også nye generasjoner muligheter til det samme, og vil fortsette å legge til rette for konferanser og trosoppbyggelse på Brunstad.

 

Brunstad Gård 1956Brunstad Gård 1965
Brunstad Gård, 1956 og 1965


Oslofjord Convention Center, 2017

Relaterte artikler

Hvorfor velger BCC-medlemmer å satse på Brunstad? (1)

Hvorfor velger BCC-medlemmer å satse på Brunstad? (1)

Den omfattende utbyggingen på Oslofjord Convention Center går ikke upåaktet hen, og det er ingen hemmelighet at hundrevis av BCC-medlemmer har tegnet suiteleieavtaler for mange år fremover. Vi møtte en ...
Les mer
Hvorfor velger BCC-medlemmer å satse på Brunstad? (2)

Hvorfor velger BCC-medlemmer å satse på Brunstad? (2)

I forrige artikkel her på bcc.no møtte vi familien Tombre Nilsen, som delte sine tanker om utbyggingen på Brunstad. I dagens artikkel forteller de mer om sin egen investering, og ...
Les mer
Over 4.000 på BCCs høstsamling denne helgen

Over 4.000 på BCCs høstsamling denne helgen

Endelig kunne vi samles på vanlig måte: Helgens arrangement i BCC er det første siden koronarestriksjonene ble opphevet. Programmet inneholder både trosoppbyggelse, aktiviteter for barn og unge og en helt ...
Les mer