Brunstad Gård 1956Brunstad Gård 1965

 

 

Vår historie på Brunstad

Som navnet på menigheten tilsier, har stedet Brunstad vært sentralt for menighetens medlemmer gjennom mange tiår. I 1956 kjøpte menigheten Nedre Brunstad gård i Stokke, og eide stedet i 50 år, frem til eierskapet i 2006 ble overført til Brunstadstiftelsen.

Brunstadstiftelsen ble opprettet av BCC i 2002. Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden. Brunstadstiftelsens forvalter eiendom og driver næringsvirksomhet, og BCC som forening ønsker å fokusere på utviklingen av den kirkelige og trosoppbyggende virksomheten.

BCC benytter fortsatt Brunstad til sine årlige internasjonale konferanser som har vært arrangert i menighetens regi helt siden starten i 1956. BCC regulerer sin bruk av stedet gjennom en langsiktig leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, og har intensjon om at avtalen videre fremover skal gi forutsigbarhet og trygghet for BCCs medlemmer, som har investert mye i stedet.

Mange BCC-medlemmer har også valgt å tegne leieavtale med Oslofjord Convention Center AS, for å sikre seg overnatting i forbindelse med menighetens konferanser på stedet, og et visst antall døgn utenom dette. Avtalen gjelder for de neste 20 årene, der enkelte avtaler er utvidet til 50 års varighet. Videre har mange av medlemmene som inngikk leieavtale ved forrige utbygging tidlig på 2000-tallet, fått tilbud om å tegne ny avtale med Brunstadstiftelsen om bruksrett til de boenhetene som ble bygget den gang, for en tidsperiode på 50 år.

Oslofjord Property AS og Oslofjord Operations AS er også eid av Brunstadstiftelsen. Førstnevnte er byggherre for utbyggingen av hotellbygg og aktivitetsfasiliteter som i dag finner sted på Brunstad. Sistnevnte er ansvarlig for operasjonell drift av stedet.

 

Meny

Bitnami