Et liv som gir verdi

Enkeltmennesker og organisasjoner som skaper forandring gjennom Bibelens budskap om et nytt liv.

Nyheter

BCC medlemmer

Hva med de som velger å forlate et trossamfunn?

I andre del av intervjuet med Harald Kronstad spør jeg inn til det å forlate et trossamfunn. Hvordan forholder vi oss til at noen velger å forlate BCC, og gå over til andre trossamfunn eller kanskje et helt nytt livssyn?

BCC deltok på generalforsamling i Norges Kristne Råd

«Å følge Jesus der livet skjer»

Dette var tittelen for generalforsamlingen i Norges Kristne Råd denne uken. Inkludert jubileumsfest for 30 år med økumenikk, ble dette to innholdsrike dager. Fire representanter fra BCC deltok i samlingen.

Harald Kronstad

Kjærligheten til Kristus og mennesker må være drivkraft

Jeg møter Harald Kronstad for å intervjue ham om hans rolle som forstander i lokalmenigheten og vil gjerne høre noen refleksjoner rundt livet han forkynner. Kronstad er også i forstanderskapet for det internasjonale BCC-forbundet, og har vært med å utarbeide en lengre beskrivelse av trosgrunnlaget. I tillegg deltar han som representant for BCC i styremøtene til Norges Kristne Råd.

Søstrestevne 2023, Brunstad Christian Church - BCC

Søstrestevne 2023 – inspirasjon til et personlig liv med Gud

Fire lokalmenigheter fra Tyskland samarbeidet om å forberede årets stevne for kvinner i BCC; søstrestevnet. Kjærligheten som var lagt ned i å planlegge arrangementet ble tydelig, og deltakerne fikk oppleve en minnerik helg.

Oversikt over BCCs menigheter

BCC er utbredt på alle kontinenter, med trosfeller i nesten 50 land

Våre satsinger

Vår historie

Gå til bcc.media
BCC media logo

Trosfylte serier, filmer og sendinger

Utforsk BCC Media-appen på mobil, nett og AppleTV