Et liv som gir verdi

Enkeltmennesker og organisasjoner som skaper forandring gjennom Bibelens budskap om et nytt liv.

Nyheter

Medlemsvilkår skaper oppmerksomhet

Harald Kronstad og Bjørn Nilsen fra forstanderskapet svarer på spørsmål om medlemskap, og trekker på smilebåndet av at det gjøres forsøk på å lage konflikt av noe som har vært kjent i over 120 år.

Om samlivsetikk og retten til å tro

En gang var det ingen tvil om den verdensvide kirkes tolkning av Bibelens syn på samliv. I dag krever det grundig forklaring for å få respekt og aksept for samme standpunkt. Temaet vekker stadig interesse, og forstanderskapet i BCC ønsker å klargjøre vårt syn på samlivsetikk.

Om medlemskap

I disse dager blir alle i det norske trossamfunnet bedt om å søke medlemskap i sin lokalmenighet. Her kan du lese om bakgrunnen for dette.

– Frivilligheten er undervurdert

I anledning frivillighetens år har Norges Kristne Råd laget en intervjuserie med frivillige som bidrar med tid, krefter og evner for å velsigne andre. Les intervju med Ellen – en ildsjel som ukentlig tilbringer tid for og med barn og unge.

Oversikt over BCCs menigheter

BCC er utbredt på alle kontinenter, med trosfeller i nesten 50 land

Våre satsinger

Vår historie

Bli med på en reise tilbake i tid, der vi skal utforske boken
som kan gi svar på alle spørsmål. Fra 6-12 år.