Et liv som gir verdi

Enkeltmennesker og organisasjoner som skaper forandring gjennom Bibelens budskap om et nytt liv.

Nyheter

16. mai – ungdommenes kveld

– 16. maifesten er noe ungdommene ser frem til i lang tid. Det er en fin anledning til å ha en skikkelig ungdomskveld der man lader opp til den store dagen etterpå. Det sier en av de frivillige som lagde fest i lokalmenigheten.

Hva har du gjort for Afrika?

I helgen ble det lansert misjonskollekt med en ny dreining. Innsamlingen går til Afrika, men våre afrikanske trosfeller vil ikke bare motta. De går foran med et godt eksempel, og nå utfordrer de resten av verden til å gjøre en like stor innsats som dem for kollekten.

Gratulerer med dagen, Norge!

17. mai er dagen nordmenn samles om det vi har felles. Barna går i tog, korpsene spiller og skoler og menighetshus rundt om i landet er pyntet til fest. I år blir feiringen ekstra spesiell, både i lys av kontrastene vi opplever i dagens Europa, men også fordi det er lenge siden sist.

– Kirkene som samfunnsbyggende kraft

Denne uken deltok BCC Norge på styremøte og kirkeledermøte i Norges Kristne Råd. Blant gjestene var tros- og livssynsminister Kjersti Toppe og statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Oversikt over BCCs menigheter

BCC er utbredt på alle kontinenter, med trosfeller i nesten 50 land

Våre satsinger

Vår historie

Videospill lanseres i 22/23: En interaktiv opplevelse av Bibelens historier som utfordrer deg og vennene dine