Har gitt milliongaver – blir igjen beskyldt for selvberikelse

Gjennom flere år har falske påstander og løgn om BCCs økonomi fått leve ved at de blir gjentatt i redaksjonelle og sosiale medier. Vi avviser disse påstandene, da BCCs profil er ryddighet og rettferdighet i alle ledd.


Mandag 13. november resirkulerte den finske statskanalen YLE påstander som gjennom flere år er brukt i pengeutpressing, trusler og svertekampanjer mot BCC. Lokalmenighetenes cashpooling i BCC Financial er tilbakevendende tema, til tross for at alt er svart ut. Vi har i flere artikler på denne nettsiden gjort rede for mekanismer rundt lån, hvilke typer lån, og hvem som fikk lån fra BCC Financial, samt dokumentert at alle lån er tilbakebetalt.

Kåre J. Smith har aldri fått en eneste euro fra BCC Financial. Det er absurd å påstå at personer som har bidratt med over 200 millioner i gaver skulle ha behov for å snylte på fellesskapet, sier Trond Eivind Johnsen, styremedlem i BCC-forbundet.

Kilder uten troverdighet

Kilden Oscar Floor har siden 2016 jobbet for å få ut negativ omtale om BCCs økonomi. Han etablerte et tett samarbeid med Jonathan Van der Linden straks bedrageriet ble kjent, og like etter at sistnevnte kom ut fra varetektsfengsel, opprettet Oscar Floor sin Facebook-side. Der har han spredd fordreid informasjon blandet med løgn og konspirasjoner mot BCC.

Ifølge NRK.no har Floor bidratt inn i en bestilt, internasjonal svertekampanje mot trossamfunnet. I tillegg deltok han aktivt i å diskutere falske og kriminaliserende beskyldninger om at navngitte BCC-ledere skulle være overgripere mot barn.

Oscar Floor. Skjermdump fra den finske tv-kanalen YLE.

Det er skremmende at slike personer når fram i seriøse redaksjonelle medier. Et eksempel på hvor langt Oscar Floor går, er hans løgn i episoden om skatteunndragelse, kun for å kriminalisere vårt kristne trossamfunn, sier Berit Hustad Nilsen, kommunikasjonsleder i BCC-forbundet, og understreker:

– BCC kommer aldri til å legge seg flate for falske påstander. Vi jobber nå med å få oversikt og vurdere om det er vanlig presseetikk i Finland at en kan publisere nærmest hva som helst uten å gi mulighet for samtidig imøtegåelse.

Omfattende dialog

En annen kilde hevder at han ikke har fått svar på sine spørsmål om BCCs økonomi, noe BCC er sterkt uenig i:

– Sentralstyret hadde en omfattende og godt dokumentert dialog med vedkommende, og behandlet hans forespørsel om ny granskning, sier Johnsen.

Flere runder med både intern og ekstern granskning hadde allerede blitt gjennomført, samtlige uten negative merknader. Sentralstyret konkluderte med at det ikke var et behov for ytterligere undersøkelser, men henviste til medlemsdemokratiet, der ethvert medlem har mulighet til å fremme saker i årsmøtet og nå frem dersom det er flertall for det. Så vidt BCC kjenner til benyttet ikke vedkommende denne muligheten mens han fortsatt var medlem.

Grundige undersøkelser viser ingen kritikkverdige forhold

På nettsiden har BCC gjennom flere år publisert en rekke artikler om vår relasjon til BCC Financial, og hvordan det en periode var et verktøy som bidro til at mange lokalmenigheter fikk avkastning på pengene de sparte opp til framtidig bruk. Se utfyllende liste med linker under, samt faktaboks.

Vår relasjon til BCC Financials virksomhet har vært grundig undersøkt og belyst, blant annet i flere ulike rapporter og via en bred Økokrim-etterforskning, uten at det er avdekket kritikkverdige forhold eller lovbrudd, sier Johnsen og legger til: – så nå er det på tide at mediene slutter å formidle påstander om noe annet.

BCC har også bidratt med intervjuer og dokumentasjon i boken som nylig er skrevet av Dag Christensen. Boken viser et skremmende bilde av hvordan pressen, ved å utvise sviktende kildekritikk, kan klare å snu virkeligheten fullstendig på hodet.  


Fakta om vår relasjon til BCC Financial

 • Etter finanskrisen i 2008 gjorde BCCs representantskap tiltak for å styrke økonomien til lokalmenighetene.
 • Det ble anbefalt å bygge opp egenkapital til fremtidige lokale prosjekter. Prognoser viste nemlig vekst i medlemstall og aktivitet, og dermed utbyggingsbehov for de fleste lokalmenigheter.
 • Det utviklet seg til en innsamlingsaksjon med TV-program, BrunstadMagasinet, som ga månedlig status på innsamlingen, og lokalmenighetene begynte å konkurrere om å nå målene sine.
 • Internasjonalt ble lokalmenigheter i kapitalsterke land engasjert, og de ønsket å være med i aksjonen.
 • Ganske snart var det en betydelig kapital som var samlet opp i de mange lokalmenighetene, og midlene ble i noen år plassert i norske banker.
 • Pådriverne fra forskjellige lokalmenigheter utvekslet erfaringer, og en av ideene som kom ut av dette førte til etableringen av en ordning for cashpooling, BCC Financial ltd.
 • Ulike jurisdiksjoner for cashpooling ble vurdert. Kypros hadde et fungerende regelverk og var mest kostnadseffektiv.
 • Dette var ikke en bank, men et koordinerende ledd for å gi menigheter med kapitaloverskudd avkastning, samtidig som organisasjoner med finansieringsbehov kunne få tilgang til midler.
 • Selskapet ble besluttet avviklet i 2014, da de fleste lokalmenighetene etter hvert ønsket å trekke ut sine midler og låne dem til byggeprosjektet på Brunstad i stedet.
 • Selskapet var ferdig avviklet i 2016. Da hadde alle lokalmenighetene fått sine penger tilbakebetalt, og overskuddet fra cashpooling-virksomheten ble gitt til formål som kom trossamfunnet til gode.
 • I dag er mesteparten av lokalmenighetenes penger lånt ut til Brunstadstiftelsen som byggelånsfinansiering. Noen menigheter har i stedet valgt å bruke midlene sine til å finansiere egne lokale prosjekter

Om Brunstad Christian Church

 • Har sin opprinnelse fra 1898
 • Trosgrunnlag og forkynnelse bygger på Bibelen. Kjent for å holde fram budskapet om helliggjørelse
 • Er det eneste norske trossamfunnet som har internasjonal utbredelse
 • Har et omfattende arbeid for barn og ungdom, og en høy andel unge medlemmer
 • Økonomien baseres i hovedsak på frivillige gaver, og BCC har ingen lønnede forkynnere
 • Fikk første form for organisering på 1930-tallet, og etablerte vedtekter for den norske virksomheten i 1993. Ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021
 • Sentrale satsningsområder: misjon, media, arrangementer, musikk, ungdomsprogram og fond

Artikler vi anbefaler å lese