Økokrim renvasket Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen

En påvirkningsoperasjon bestilt fra Amsterdam, har forsøkt å gjøre omfattende bruk av norske medier og myndigheter til å skape en alternativ virkelighet om Brunstad Christian Church (BCC). Siden 2015 har det vært plantet desinformasjon på mange nivåer.


Strategien var å etablere et ukristelig bilde av trossamfunnet via media, med historier om selvberikelse hos ledere, barnearbeid og skattesvindel, for å få myndigheter og ulike instanser til å ta opp tråden videre og granske trossamfunnet. På sikt skulle dette kunne «gjøre ende på organisasjonens eksistens». Styreleder og informasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen, konstaterer at operasjonen i noen grad har lyktes.

– Vi skjønte ikke hva som pågikk, men opplevde at det kom påstander vi ikke kjente oss igjen i fra alle kanter, så da vi i 2019 fikk vite at vi faktisk var mål for en påvirkningsoperasjon skjønte vi alvoret, og kunne begynne å jobbe systematisk for å avdekke konsekvensene.

– Fullstendig renvasking for mistanken

Både BCC og sentrale medlemmer var angitt som mål for operasjonen, som har lyktes med å sette agenda i toppen av det norske samfunnet. Økokrim har etterforsket de to kristen-profilene Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen basert på hvitvaskingsmeldinger og annet materiale som sannsynligvis er et resultat av operasjonen. For flere måneder siden, etter en grundig etterforsking, henla Økokrim saken med koden «intet straffbart forhold anses bevist». Advokat Erling O. Lyngtveit og advokat Pål Sverre Hernæs fra Hjort har representert BCC, Smith og Larsen i saken, og Hernæs sier at resultatet er helt som forventet.

– Vår vurdering etter gjennomgang av saken viste at det ikke var grunnlag for mistanken eller siktelsen, og derfor er det helt som forventet at saken ble henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist». Denne henleggelseskoden slår fast at bevisene med særlig styrke taler mot at det er begått noe straffbart og innebærer en fullstendig renvasking for mistanken, sier advokat Pål Sverre Hernæs.

Kåre J. Smith har ikke gjort seg rik på BCC

Kåre J. Smith har i mange år vært leder av forstanderskapet i BCC. Han har også de siste ti årene opparbeidet seg en formue på flere titalls …

Norske medier forsøkt påvirket

Norske og nederlandske medier har vært forsøkt brukt av Psy Group for å spre desinformasjon. Hittil er det dokumentert at Tønsbergs Blad har vært utsatt for påvirkningen i 2017 og 2018, de fortalte om dette selv for over et år siden. Dagens Næringsliv skrev i 2016 en rekke saker om BCC som inneholdt de samme påstandene som Økokrim nå har dementert. BCC har, via advokatfirmaet Hjort, henvendt seg til avisen med spørsmål om hvilke kilder Dagens Næringsliv har benyttet de senere årene, og hvilke undersøkelser og vurderinger som er gjort av opplysningene og kildene. De har så langt ikke besvart våre spørsmål.

Disse presseoppslagene har fått store konsekvenser videre inn i det norske samfunnet. Berit Hustad Nilsen sier det har vært en surrealistisk opplevelse å stå i, og at det har krevd store ressurser å følge opp alle instanser som har vært utsatt for påvirkning, enten direkte eller indirekte.

– Det vi har gjort, er å svare og levere dokumentasjon på alt vi har blitt spurt om, det gjelder både kundekontroller i banken, granskning hos revisor, dokumentasjon til Økokrim og flere andre. Dette har vært ressurskrevende for oss både faglig, praktisk og økonomisk, og det er ressurser vi så gjerne heller skulle brukt til å drive vår kristne virksomhet.

Hustad Nilsen understreker at det er lite et kristent trossamfunn kan gjøre for å forhindre slik påvirkning, men håper at flere instanser i samfunnet vil gjøre bruk av det BCC har opplevd som et skoleeksempel for kompetansehevning innen påvirkningsoperasjoner.