– Kommer til å bli kjempepopulært

Bible Kids og Gate Zero vakte interesse blant de besøkende på trosopplæringskonferansen. Det er første gang BCC Media hadde stand på messen, som i år handlet om å gi håp og å skape rom for tro.


Trosopplæringskonferansen arrangeres årlig av IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Det er en viktig arena for erfaringsdeling og inspirasjon for alle som jobber med barn og unge i kirken og kristne organisasjoner. Tema for årets konferanse var håp og tro: «Hvordan kan vi formidle håp, og hvordan kan vi skape rom for tro?»

På messen tilbød flere titalls utstillere ulike trosopplæringskonsepter, og på årets konferanse var BCC Media representert for første gang for å vise frem Bible Kids Explorers og Gate Zero. Mange tok turen innom utstillingene og undervisningsmaterialet ble godt mottatt.

– Produksjonene til BCC holder svært høy kvalitet, sier Karl-Johan Kjøde, Generalsekretær i Laget (NKSS).

Kjøde var en av dem som tittet innom BCC Medias nyeste konsept for trosopplæring, nemlig Bible Kids Explorers. Mediehuset har jobbet med piloten for prosjektet noen år og er stolte av å kunne presentere et ferdig produkt. Målet var å fortelle andre som jobber med barn og ungdom om satsingene og invitere de til å prøve det ut.

Flere av de besøkende uttrykte at konseptet så spennende ut, og ønsket å teste det i sine grupper.

Også den nye barneappen til Bible Kids og ikke minst spillsatsingen Gate Zero vakte oppmerksomhet hos messedeltakerne.

Bruker digitale virkemidler for konfirmanter

– Dette kommer til å bli kjempepopulært, sier Sivert Løhren Hovde, trosopplærer i Bjørkelangen menighet. Han har selv tatt i bruk digitale virkemidler i sin konfirmantundervisning og tror at spesielt spill og digitale medier er et viktig supplement til trosopplæringen.

– Ikke alle liker seg i store sosiale settinger, men med slike virkemidler får man en link og en inngangsportal til gode samtaler likevel, sier Hovde.

Teamet fra BCC Media tar med seg masse positivt fra messen inn i den videre produksjonen og utviklingen av konseptene.

– Det er gøy å komme ut å presentere det vi har jobbet så lenge med, og oppleve responsen fra andre trosopplærere. De fleste er positivt overrasket over at vi deler så mye av innholdet gratis, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Kjetil Sundmark Johnsen.

– I dagens samfunn trenger vi digitale virkemidler, slik at det blir lettere å formidle tro til barn og unge.

Kjetil Sundmark Johnsen på stand for Bible Kids. Foto: BCC
Kjetil Sundmark Johnsen på stand for Bible Kids. Foto: BCC