Takk for en strålende sommertid

En innholdsrik sommer ligger bak oss, og de siste dagene har stått i barnas tegn. Nesten 1.000 barn deltok på Barnas sommercamp; det ble to dager med spennende innhold, flinke skuespillere og aktiviteter utendørs.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Maren Helgheim

Barnedagene ble en flott avslutning på sommerperioden. For første gang siden før koronapandemien kunne barna samles i storsalen, hvor det var live skuespill, sang og dans og et budskap som passet godt for akkurat dem. Etter en time inne i salen fortsatte opplegget ute, med lek og aktiviteter rundt på hele konferanseområdet.

Sveip for å se flere bilder (foto BCC):

Endelig barnedager på Brunstad igjen

Det har alltid vært stor forventing knyttet til det tradisjonelle barnestevnet under BCCs sommerstevner – og i år er vi omtrent tilbake til den samme følelsen. Inn i salen strømmet det barn inn med foreldre, besteforeldre eller mentorer, som var klare for både et innholdsrikt sceneshow, og en dag ute fylt opp med lek og moro.

På programmet sto både nye sanger, skuespill og filmer som var sydd sammen til en virkningsfull enhet. Seerne har fått se historiske bibelfigurer, og blitt kjent med noen av Jesu disipler. På siste samling fikk de også bli bedre kjent med Johan Oscar Smith, menighetens grunnlegger, fra da han var barn. Her kunne man se at han selv ønsket å gjøre det gode, og små valg som han tok som ung, fikk stor betydning senere. Hans liv og tro på Jesus ga både han selv et rikt liv, men gjorde også at flere kom til tro, og har vært noe BCC har kunnet bygge videre på frem til i dag.

LES OGSÅ hvordan redaktøren i avisen Dagen opplevde et møte i BCC

Gjennom skuespillet på dag to, ble seerne også bedre kjent med Johan Oscar Smith som ung. Foto: BCC

Et enkelt, men viktig budskap til barna

Budskapet på barnemøtene var enkelt og tilpasset de yngre: Å velge det gode, gir en dobbel glede: både for en selv, og for de andre man er sammen med. Det vi sår i livet, det må vi høste. Men Gud er en barmhjertig Gud, som vet at det ikke er så lett bestandig. Han vet at det er lett for oss å gjøre feil. Og slik han er barmhjertig, så er vi kalt til å være barmhjertige.

På samme måte som vår himmelske far tilgir oss, på samme måte skal vi også tilgi hverandre. Da blir du god mot de rundt deg, og du får mange venner, fikk barna høre.

Les også: Tweensday: egen dag for de største barna 

Å velge det gode, gir en dobbel glede: både for en selv, og for de andre man er sammen med. Dette var noe av det barna fikk høre under sendingen. Foto: BCC

Klare for en ny høst

Barnemøtene ble et verdig punktum for sommerarrangementene. Det har vært ni innholdsrike arrangementsdager i august, både for dem som fikk delta fysisk, og for mange seere fra ulike verdensdeler som har deltatt online.

I kveld var det avslutningsmøte for alle i salen, der hele sommerperioden ble oppsummert. Mange gleder seg allerede til neste gang vi kan samles, og er klare for en høst med ny giv til menighetsarbeidet.

Avslutningsmøtet ble sendt online til alle verdensdeler, og i tillegg bidro flere menigheter i nord-Amerika til oppbyggelsen i møte. Sveip for flere bilder. Foto: BCC

Her kan du lese og se bilder fra andre arrangementer i sommer: