Å ruste foreningen for framtiden

Det kristne formålet er kjernen i alt arbeid som gjøres i BCC. Vår motivasjon finner vi i Bibelens budskap, og dette skaper en handlekraft som har resultert i en omfattende virksomhet.


Denne artikkelen ble først publisert i BCCs årsrapport for 2018. Les hele årsrapporten her

BCC ønsker å bygge solide strukturer for foreningslivet, og de siste årene har det vært jobbet med å kanalisere virksomheten inn i tydelige virksomhetsområder som skal sikre effektiv drift. Alle BCCs virksomhetsområder har eget budsjett, strategi og ledelse.

Gjennom god organisering jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss på alle områder. Dette skal ruste oss for framtiden til fortsatt å være et sunt og veldrevet trossamfunn.

Økonomistyring og regnskap

Ambisjonen om å ha transparent økonomi står tydelig i BCC. Vi vil at både medlemmer og andre på en enkel måte skal kunne se hva pengene er brukt til, og hvordan BCC forvalter de midler vi har fått.

Et skritt i riktig retning er at vi siden 2018 har jobbet med å forberede overgang til aktivitetsregnskap i foreningen, gjeldende fra regnskapsåret 2019. Det betyr at BCC fra 2019 tok i bruk i den frivillige regnskapsstandarden «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner», og alle BCCs lokalmenigheter har fått klar anbefaling om å følge samme standard.

BCC ble i 2018 ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet; AAA.

Compliance

Høyt aktivitetsnivå krever fokus på compliance. BCC er en organisasjon i utvikling og opplever stor oppslutning fra medlemmene. Derfor gjør vi alt vi kan for å tenke langsiktig og sørge for en velfungerende organisasjon som kan fortsette det ideelle arbeidet også i framtiden.

De siste tiårene har bredden på menighetsliv og aktiviteter økt, og det betyr en voksende foreningsøkonomi. Det er både en interessant utfordring og et stort ansvar når det gjelder administrasjon og drift.

Når aktivitetsnivået er høyt og virksomheten er omfattende kreves det at alle er bevisste på å arbeide i henhold til gjeldende lover og regelverk. I flere år har BCC hatt en egen avdeling som jobber med compliance og internkontroll, også mot lokalmenigheter tilknyttet BCC.


Styremedlem, Finn Åge Ødegård, leder arbeidet med compliance og internkontroll i BCC. Her fra et seminar for lokalmenighetene.

I tillegg holdes kurs og seminarer for lokalmenighetene, slik at de blir oppmerksomme og oppdatert på regelverket og har mulighet til å drive foreningene i samsvar med god foreningsskikk og gjeldende lover og regler.

BCC har tidligere utarbeidet retningslinjer for både regnskap, gaver, skatt og dugnad til lokalmenighetene. Lokalmenighetene oppdateres også jevnlig på sentrale punkter som er av relevans å følge opp lokalt gjennom kurs og rådgivning.

LES OGSÅ: Nettverk og kursing for lokalmenighetene

BCC Servicesenter

BCC har organisert arbeidet med å støtte lokalmenighetene i et eget virksomhetsområde. BCC Servicesenter skal tilrettelegge, inspirere og besørge en effektiv, god og legitim menighetsdrift både sentralt og lokalt. Her skal servicesenteret være en støttefunksjon innenfor områdene:

  • Økonomi
  • Organisasjon
  • Juridisk
  • Medlemssystemer
Servicesenteret støtter lokalmenighetene med blant annet gode systemer, rutiner og kompetanseheving, som skal bidra til en effektiv og god menighetsdrift. Foto: BCC

Informasjon og kommunikasjon

For å informere både egne medlemmer og offentligheten godt, bruker vi både nettside og sosiale medier. Her kan alle som er interessert i vår virksomhet finne mye informasjon om BCC, lokalmenighetene og våre samarbeidende organisasjoner. Her ligger også årsrapporter og årsregnskap fra flere år tilbake. BCC ønsker å bidra med interessant og korrekt informasjon, og er stolte av vår virksomhet. Derfor publiserer vi ukentlige artikler på nettsiden bcc.no, og vi bruker Facebook og Instagram aktivt for å dele mye av det samme innholdet.

BCC har de siste årene ved flere anledninger observert at uriktig opplysninger verserer om vår virksomhet, enten på grunn av uvitenhet og fordommer, eller i andre tilfeller på grunn av skjulte svertekampanjer. Det er både trist og urettferdig ovenfor våre medlemmer hvis et uriktig bilde av BCC får rotfeste i offentligheten. Vi legger derfor ned mye arbeid i formidling av korrekt informasjon. BCC setter pris på aktører som utøver god kildekritikk og slik bidrar til at spredning av falsk og fordreid informasjon begrenses og imøtegås.