Økonomi og compliance

BCC er en forening som uten erverv til formål er fritatt fra formues- og inntektsskatt på sin menighetsvirksomhet etter skatteloven § 2-32 (1). Videre er BCC en ideell og allmennyttig organisasjon fritatt for skatteplikt på økonomisk virksomhet, herunder utleie av fast eiendom, ved omsetning under NOK 140 000, se sktl. § 2-32 (2). Det samme gjelder norske lokalmenigheter tilknyttet BCC.

BCC er forhåndsgodkjent av Skatteetaten som tros- og livssynssamfunn hvor givere kan få inntektsfradrag for gaver, jamfør blant annet sktl. § 6-50 med tilhørende forskrift. Inntektsfradraget gjelder gaver opp til NOK 50 000 (2020), se sktl. § 6-50 (5).

BCC er regnskapspliktig etter regnskapsloven § 1-2 (1) nr. 9 og revisjonspliktig etter revisorloven § 2-1 (1). BCCs revisor er Pricewaterhousecoopers AS i Oslo.

BCC er ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet.

BCC eier selskapet BCC Event AS, som eier og leier ut teknisk mannskap og lyd-, lys- og bildeutstyr.

Gjennom mange år har BCC mottatt store gaver fra lokalmenigheter og medlemmer, og styret skal sikre god forvaltning av disse midlene for fremtiden. Styret er ansvarlig for å ivareta disse planene i henhold til virksomhetens formål, og det er her fokusert på tre hovedområder; strategi/budsjett/økonomirapportering, compliance, og kommunikasjon.

BCC opprettet i 2002 Brunstadstiftelsen, som ivaretar eierskap og drift av eiendommer som tidligere var i foreningens eie. Brunstadstiftelsen forvalter store verdier i eiendomsmasse både på Brunstad, ellers i Norge og i utlandet og det er etablert flere aksjeselskaper under Brunstadstiftelsen.

Etiske retningslinjer

Retningslinjer for økonomi og compliance

Her finner du overordnede retningslinjer for BCC og tilknyttende lokalmenigheter i Norge: