Økonomi og compliance

BCC er en forening som uten erverv til formål er fritatt fra formues- og inntektsskatt på sin menighetsvirksomhet etter skatteloven § 2-32 (1). Videre er BCC en ideell og allmennyttig organisasjon fritatt for skatteplikt på økonomisk virksomhet, herunder utleie av fast eiendom, ved omsetning under NOK 140 000, se sktl. § 2-32 (2). Det samme gjelder norske lokalmenigheter tilknyttet BCC.

BCC er forhåndsgodkjent av Skatteetaten som tros- og livssynssamfunn hvor givere kan få inntektsfradrag for gaver, jamfør blant annet sktl. § 6-50 med tilhørende forskrift. Inntektsfradraget gjelder gaver opp til NOK 50 000 (2019), se sktl. § 6-50 (5).

BCC er regnskapspliktig etter regnskapsloven § 1-2 (1) nr. 9 og revisjonspliktig etter revisorloven § 2-1 (1). BCCs revisor er Pricewaterhousecoopers AS i Oslo.

BCC er ratet av Bisnode, Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet.

BCC eier selskapene Brunstadshop AS, som produserer og selger litteratur, video og musikk tilknyttet BCCs formål, og BCC Event AS, som eier og leier ut teknisk mannskap og lyd-, lys- og bildeutstyr.

Videre har BCC gjennom mange år mottatt store gaver fra lokalmenigheter og medlemmer, og skal sikre god forvaltning av disse midlene for fremtiden. Styret er ansvarlig for å ivareta disse planene i henhold til virksomhetens formål, og det er her fokusert på tre hovedområder; Strategi/budsjett/økonomirapportering, compliance, og kommunikasjon.

BCC opprettet i 2002 Brunstadstiftelsen, som ivaretar eierskap og drift av eiendommer som tidligere var i foreningens eie. Brunstadstiftelsen forvalter store verdier i eiendomsmasse både på Brunstad, ellers i Norge og i utlandet og det er etablert flere aksjeselskaper under Brunstadstiftelsen.

Retningslinjer for økonomi og compliance

Her finner du overordnede retningslinjer for BCC og tilknyttende lokalmenigheter i Norge:

Meny