Organisering og økonomi

Som et trossamfunn med stor internasjonal virksomhet må BCC være ryddig, velorganisert og økonomisk ansvarlig. Dette gjør oss i stand til å skape kanaler og møteplasser for kristen forkynnelse og opplæring, både nå og i fremtiden.
BCC er organisert som et forbund av ulike organisasjoner, hvorav seks er fellestiltak. Alle lokale menigheter er selvstendige foreninger med egne styrer, og foreløpig er alle norske lokalmenigheter tatt opp i forbundet.
Her finner du artikler som omhandler menighetens drift, økonomi og organisering.


Hva dekker givertjenesten i BCC?

Givertjenesten dekker over 70 % av BCC-forbundets kostnader

Når de som forkynner jobber gratis, hva dekker da givertjenesten? Siden 2021 har givertjenesten i BCC gradvis blitt endret. Etter sommerens ...

Går over til internasjonal topporganisasjon i BCC

- Det har vært en glede å være med i arbeidet, og det har vært veldig lærerike år for meg, sier Berit Hustad Nilsen. De siste fem årene har hun væ...

Dette ble vedtatt i representantskapet

Lørdag 15. juli 2023 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i BCC-forbundet. Her får du oversikt over vedtakene...

BCC-forbundets årsrapport 2022

Les årsrapporten for 2022

Nå kan du lese den nye årsrapporten for BCC-forbundet. Få oversikt i den sentrale virksomheten og innblikk i hvordan det første fulle driftsåret som ...

Få innblikk i økonomistyringen

For å oppfylle misjonsbefalingen har BCC satset offensivt gjennom flere tiår. Å drive eget mediehus, finansiere utbyggingen av et konferanseanlegg til ...

Hva synes du om givertjenesten?

I disse dager leverer medlemmene inn gavebrev som setter rammen for lokalmenighetenes budsjett for neste år. Vi har spurt fem medlemmer hva de synes om ...

Viktige vedtak i representantskapsmøtet 2022

25. juli ble flere viktige vedtak fattet med stort flertall; blant annet endring av konstitusjonens trosgrunnlag-bestemmelse, ny modell for givertjeneste, ...

– Mest mulig menighet for pengene

Tore Aslaksen er en av dem som jobber for en bærekraftig økonomi i BCC-forbundet. I disse dager kartlegges inntektsgrunnlaget hos trosfeller i ...

Representantskapsmøte: Sammen for framtiden

Som ledd i utviklingen av BCC-forbundet ble det denne helgen avholdt ekstraordinært representantskapsmøte. 60 representanter og rundt 120 observatører ...

BCC-forbundet er konstituert

Det var en historisk dag da stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert 21. november. Stiftelsen ble etterfulgt av ...

Seminardag i BCC: se foredraget om Hans Nielsen Hauge her

530 deltakere fra 20 land møtte opp til BCCs seminardag lørdag, hvor ny organisering og ønsket om å stå sammen om felles prosjekter sto sentralt. ...

Sommerens representantskapsmøte i BCC

Årets ordinære representantskapsmøte i BCC er gjennomført. En rekke saker ble presentert og behandlet, av de 62 representantene i møtet – blant ...

BCC har publisert sine årsrapporter for 2020

I dag publiseres årsrapportene for 2020 på våre nettsider. Her kan du lese om BCCs organisering, økonomi og øvrige aktiviteter. I all denne ...

Årsmøter i lokalmenighetene før sommerferien

I juni avholder lokalmenighetene sine ordinære årsmøter, der årsregnskapene godkjennes og andre saker som er viktige for fellesskapet behandles og ...

Representantskapet avsluttet 2020 med nye vedtak

2020 har vært et år med flere viktige vedtak for BCC, i overgang til en forbundsmodell for trossamfunnet. På årets siste dag var representantskapet ...

1 2 4