Nettverk og kursing for lokalmenighetene

For BCC er det er viktig å drive foreningen på en sunn og bærekraftig måte, og at all vår virksomhet er i henhold til gjeldende regelverk. Derfor bruker vi muligheten under BCCs konferanser til å kurse fagpersoner også i de lokale menighetene.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Adelle Cheetham

En rekke fag- og nøkkelpersoner møtte opp til seminardagen under påskestevnet, som satte fokus på faglig oppdatering og retningslinjer for det lokale foreningsarbeidet. I alt fire kurs ble avholdt:

  • Forstander og styrets oppgaver i lokalmenigheten, med henblikk på trossamfunns- og ekteskapsloven
  • Gode rutiner for regnskapsføring og dokumentasjon for gaver med skattefradrag
  • Kommunikasjon i lokalmenighetene – god informasjon til medlemmer og lokalsamfunn
  • Lokale arbeidsgrupper mot uønskede hendelser – BCCs policy for forebyggende innsats i barne- og ungdomsarbeid

Seminaret var primært rettet mot norsk foreningsdrift, og hovedmålgruppen var derfor fagpersoner fra de 19 lokalmenighetene i Norge.


Seminardagen inneholdt fire ulike kurs med ulike tema og målgrupper, som hver hadde mellom 70 og 100 deltakere. Foto: BCC

Gode råd og oppfølging i foreningsarbeidet

Morten Kristoffersen, arrangør og foredragsholder, forteller at BCC planlegger å ha slike seminardager fast under de største BCC-konferansene.

– Responsen fra lokalmenighetene har vært god, og hvert kurs hadde mellom 70 og 100 deltakere. Dette er en unik anledning både til å få faglig input og oppdateringer, og til å møte andre som jobber med det samme i andre lokalforeninger.


Morten Kristoffersen fra BCC var en av foredragsholderne. Foto: BCC 

BCC bruker mange ressurser på å lage fagseminar fordi vi ønsker å koordinere og kvalitetssikre det mangfoldige og gode arbeidet som utføres av frivillige i lokalmenigheter over hele landet. Dette gjelder også lokalmenigheter tilknyttet trossamfunnet i utlandet.

– Alle lokalmenighetene driver sin virksomhet nesten utelukkende ved hjelp av frivillige. I BCC ønsker vi å legge til rette for dem med kurs og faglig rådgivning. På den måten kan lokalmenighetene holde seg oppdatert på de ulike fagfeltene. Det kan være nye retningslinjer for foreningsdriften, lovpålagte oppgaver fra myndighetene, endringer i lovverk eller andre ting vi ønsker å opplyse om, forteller Kristoffersen.


Under deler av kurset deltok representantene i caser og fikk med seg materiell til det videre arbeidet. Foto: BCC

En arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

Kristoffersen mener også at det er nyttig å bruke nettverket og samle f.eks. alle som jobber med økonomi, eller styreledere eller forstandere, til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. En annet viktig gruppe er de som har ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i lokalforeningene, sier han.

Første kurs startet klokken 9, og siste var ferdig kl. 16. Etter hvert fagseminar ble det sendt ut link til en anonym spørreundersøkelse, der man kunne gi tilbakemelding på kurset og forslag til andre tema som kan tas opp neste gang.

– Vi ønsker å forbedre oss, og treffe det som er behovet lokalt med det vi tar opp, sier Kristoffersen og presiserer betydningen av å kunne møtes på en slik arena. – Dette er viktig for å kunne diskutere både utfordringer og løsninger, så vi sammen kan jobbe videre med forbedringsarbeid og utvikling.


Dagens første kurs er gjennomført, og deltakerne oppfordres til å fylle ut spørreundersøkelsen som skal brukes det videre arbeidet hos BCC. Foto: BCC