BCC targeted by psy-group

BCC mål for aksjon fra tidligere etterretningsagenter

Magasinet The New Yorker publiserte den 11. februar 2019 en omfattende artikkel med tittelen «Private Mossad for Hire». Artikkelen fokuserer på det israelske selskapet Psy-Group, som ifølge magasinet er etablert av tidligere agenter fra den israelske etterretningstjenesten Mossad.


Tekst: Berit H. Nilsen

Selskapet er fra før kjent i media for å ha tilbudt valgkamp-organisasjonen til nåværende president Donald Trump å bruke informasjonsinnsamling, sosiale medier, falske nyheter og manipulering av opinionen til å påvirke valgkampen i 2016.

BCC som mål for «psykologisk operasjon»

I artikkelen gis noen eksempler på andre operasjoner som Psy-Group har vært involvert i og her nevnes at Psy-Group har i Amsterdam blitt engasjert for å lage en rapport om BCC. Psy-Group skal i denne rapporten ha påstått at en norsk leder i BCC har skrevet en bok som trossamfunnet anser å være viktigere enn Bibelen. BCC har selvsagt avvist en slik påstand som latterlig. I en separat e-post oppgir The New Yorker at Psy-Group var blitt engasjert for å gjennomføre en «psykologisk operasjon» mot BCC. Artikkelen angir også at kostnadene for å engasjere Psy-Group vanligvis ligger på flere hundre tusen US dollar.

Falsk og villedende informasjon

BCC har de siste årene observert et antall internettsider, Facebook-sider og profiler på sosiale medier som har hatt som åpenbar hensikt å spre falsk og villedende informasjon om BCC. Vi er også kjent med at falske beskyldninger er blitt spredt i vesentlig omfang både i Norge og flere andre europeiske land, blant annet Nederland. På tross av at vi har vært klar over disse forholdene er vi likevel svært overrasket dersom noen faktisk har engasjert et selskap som Psy-Group for å gjennomføre aksjoner mot vårt trossamfunn.

Før det eventuelt foreligger mer informasjon ønsker ikke BCC å spekulere i hvem som har engasjert selskapet og hvilke motiver disse kan ha.

Vi ønsker imidlertid å oppfordre publikum til å være kritiske med hensyn til hvilken informasjon som er til å stole på når det gjelder BCC og vår virksomhet, og heller ta kontakt med oss dersom noen har spørsmål.

Artikkelen i The New Yorker kan leses her.