BCC - Høringsinnspill om ytringsfrihet

Høringsinnspill om ytringsfrihet

I høst leverte ytringsfrihetskommisjonen sin rapport til kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen. Det var avslutningen på to og et halvt års arbeid med grunnlovens § 100. Kommisjonen skulle utrede hvordan det egentlig står til med ytringsfriheten i landet.


Rapporten konkluderte med at det står bra til med ytringsfriheten, men at den kan forbedres for blant andre minoriteter og ungdom. Det er åpent for høringsinnspill frem til 16. januar 2023.

I forbindelse med overleveringen i august kom ministeren med en klar melding til ungdom:

«Trusler og hatefulle ytringer er straffbart. Dette kan og skal vi aldri akseptere. Dette er saker for politi og rettsvesenet, og blir man utsatt for det skal man anmelde det.»

Annette Trettebergstuen til NRK i oktober 2022

Folkeopplysning påpekes i høringsinnspill

BCC Norge har sendt inn et innspill, som blant annet påpeker utfordringen som koblingen mellom staten og statskanalen gir. Som allmenkringkaster har NRK et særskilt ansvar for å legge til rette for at folk vet noe om det de snakker om. Folkeopplysning kalles det. Når NRKs timelange episode «Guds utvalde – Smiths venner» fra 2020 medførte at den offentlige samtale blir til et kunnskapsforlatt offentlig skjenderi, så er det et prinsipielt problem.

«NRK har, på grunn av sin ressurstilgang som allmennkringkaster, en særlig betydelig innvirkning på den frie meningsdannelse og folkeopplysning, og konsekvensene av NRKs gode eller dårlige etterlevelse av sitt samfunnsansvar er store.»

Fra BCC Norges høringsinnspill

Innspillet fremmer forslag om å ha kontrollmekanismer som sikrer at statskanalen NRK behandler minoriteter slik at de har reell ytringsfrihet.