– Kirkene som samfunnsbyggende kraft

Denne uken deltok BCC Norge på styremøte og kirkeledermøte i Norges Kristne Råd. Blant gjestene var tros- og livssynsminister Kjersti Toppe og statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.


– Det er viktig å snakke om hva det å være et livssynsåpent samfunn betyr, og legge til rette for både religiøse minoriteter og majoriteter, sa statsråd Toppe i styremøtet.

Tema for dagen var «Kirkene som samfunnsbyggende kraft». Fra BCC Norge deltok styreleder Berit Hustad Nilsen.

– Det var særlig interessant å oppleve den gode og åpne tonen i møtet, både mellom styremedlemmene, og mellom styret og statsråd Toppe. At hun berømmet trossamfunnenes innsats under koronapandemien var på sin plass, det er mange barn og ungdommer som har blitt ivaretatt via trosfellesskapene i en krevende tid, sier Hustad Nilsen.

Les mer om dagen på Norges Kristne Råd sine nettsider:

Styremøte i Norges Kristne Råd 12. mai. Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe var gjest. Foto: NKR