Oppvasken etter Brennpunkt: NRK felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg behandlet i dag klagen på Brennpunkt-dokumentaren «Smiths Venner», som endte med både fellelse og kritikk. Den omstridte episoden ga et uriktig bilde av BCC og medlemmene, og medførte massive reaksjoner i sosiale medier.Dokumentaren utløste en bølge av sterke og kriminaliserende leserkommentarer på sosiale medier rettet inn mot trossamfunnet og dets medlemmer. Dette resulterte i fellelse av NRK Brennpunkt for manglende moderering av leserkommentarer på sosiale medier, som også fikk kritikk for manglende samtidig imøtegåelse.

– Det er klart at disse kommentarene kommer et sted fra, og vi ser at de drøye kommentarene speiler det inntrykket NRK Brennpunkt kommuniserer mellom linjene, sier Berit Hustad Nilsen, styreleder i BCC.

Sannhetssøkende journalistikk er viktig

BCC understreker at vi anerkjenner og respekterer NRKs rett til å bedrive kritisk journalistikk på institusjoner i samfunnet, også kristne trossamfunn. Pressen har et viktig samfunnsoppdrag i vårt demokrati. NRK Brennpunkt-redaksjonen har tatt på seg et særlig oppdrag med å si at de «avslører, avdekker og forklarer i undersøkende dokumentarer som angår oss alle.»

BCC setter pris på sannhetssøkende journalistikk, men denne gangen mener vi NRK bommet grovt. Episoden avslørte ingenting, den avdekket ingenting, og den forklarer svært lite som er konstruktivt for en vanlig seer. Tvert imot har NRKs dekning skapt et feilaktig og svært uriktig bilde av BCC, våre medlemmer og tilknyttede menigheter i det internasjonale trossamfunnet.

– NRK kan ikke fraskrive seg ansvaret for det uriktige etterlatte inntrykket av økonomisk utnyttelse og kriminalitet i BCC, som de har skapt ved sin dokumentar, sier Hustad Nilsen.


Les hva professor ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-Onstad skriver:
NRK-angrep på Smiths Venner 

BCC svarte på alle spørsmål NRK Brennpunkt stilte

BCC ønsket å samarbeide med NRK. Vi svarte på alle spørsmål og leverte en mengde dokumentasjon for å få fram et reelt bilde av vårt trossamfunn. Vi tok også initiativ til flere møter for å bidra til oppklaring av hva som er fakta, og vi påpekte etiske dilemmaer til NRKs etikkredaktør.

Problemet er altså ikke at vi har unnlatt å medvirke, og inntrykket av at vi «ikke stilte opp» er ikke riktig. Men fordi NRK har ignorert eller misforstått dokumentasjonen, trukket konklusjoner som vi ikke har fått anledning til å rette opp, og baserte seg på et så sviktende faktagrunnlag, utelukket det etter hvert vår deltakelse. Vi forsto tidlig at episoden tok mål av å skape inntrykk av et usunt, lukket miljø hvor medlemmer er på utsiden av det norske samfunnet, og senere forsto vi at faktisk var kriminaliserende påstander de ville fremme. Dette kan vi ikke finne oss i.

Les hva professor ved NHH, Ola H. Grytten skriver: NRK og Smiths venner 

Massiv hets i sosiale medier

For både medlemmer og ansatte har det vært skremmende å være vitne til nettdebatten som har versert i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar «Guds utvalde – Smiths venner». Vi mener NRK undervurderte konsekvensene av de negative følelsene ovenfor en religiøs gruppe dokumentaren har vekket i en stor del av befolkningen. Dette kommer til uttrykk gjennom sterke reaksjoner, avsky og offentlig hets av både trossamfunnet BCC, våre ledere og våre medlemmer. Det er underlig hvis vi som norsk samfunn synes det er greit med en slik oppførsel.

Les hva unge BCC-medlemmer mener: 25 under 25: Unge BCC-medlemmer: et grovt overtramp fra NRK

Et lite utvalg av de mange hetsende kommentarene på NRKs plattformer (sveip).

Sett deg mer inn i saken

Disse punktene mente vi var brutt i forbindelse med NRK Brennpunkts publiseringer:

Vi håpet på en objektiv og ryddig behandling av vår klage i PFU. Siden det er strenge begrensninger på hvor omfattende en klage kan være, måtte vi velge ut noen punkter. Med denne begrensningen var den omfattende publiseringen hos NRK, som omfattet hele fire selvstendige publiseringer, krevende å få behandlet på en skikkelig måte. Under følger de viktigste punktene vi mener ble brutt i NRK Brennpunkts prosess og publisering av denne saken, og resultatet i PFUs behandling. 

Redaksjonen har selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk

BRUDD: VVP punkt 4.17Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

  • BCC mener NRK ikke gjorde tilstrekkelig moderering eller fjerning av hatefulle og hetsende innlegg i NRKs kommentarfelt på sosiale medier. Som en illustrasjon, så er dette et mindre utvalg av kommentarene som fikk bli stående, hele 17 uker etter at episoden var sendt:

«Svindler syke og gamle», «svindlere fra Smiths venner», «lederne [er] også kriminelle, som stjæler penger fra menigheten», «maktsyke svindlere på toppen, som er så jævlige», «kyniske ledere», «Norges største svindel», «Fjern disse folka. Må etterforskes og arresteres, sett dem bak lås og slå!», «medlemmer i sekten svindler barnefamilier», «svindlere fra Smiths Venner», «bør fengsles for å lure penger fra folk (…) Dette er typiske midler svindlere bruker», «direkte lureri og svindel», «kun økonomisk kriminalitet satt i system (…) skjulte kriminelle penger». «fine jævler», skulle vært anmeldt for «barnemishandling», økonomisk kriminalitet/Økokrim, «skurker», «satans venner», «banditt», «svindler», «kyniske drittseker», «skulle vært etterforsket, buret inne», «drives av kjeltringer», «utspekulerte svindlere», «kynisk kjeltring», «kriminelle», «stjæler penger fra menigheten», «verre enn Covid-19». «Tenk at voksne mennesker rundt oss i alle samfunnsroller kan være så hjernevasket at de er medlemmer av slike trossamfunn som smiths venner», «de utnytter andres dumhet»,

«hjernevasking av troende mennesker», «de som ikke kommer seg vekk fra BCC er for hjernevasket til å både tørre og mene noe som helst som taler i mot denne galskapen»,

«Utdannede, fritt tenkende, demokratiske oppegående mennesker blir ikke med i slike hjernevaskende sekter», «Det er vel ikke så mye å ta vare på uansett når de er hjernevasket og oppfører seg på denne måten».

PFU konkluderte med brudd på pkt. 4.17.

Den som utsettes for sterke beskyldninger, skal ha adgang til samtidig imøtegåelse

KRITIKK: VVP punkt 4.14De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt

  • BCC mener NRK ikke ga tilstrekkelig mulighet for imøtegåelse ved fremsettelse av uriktig påstand om brudd på retningslinjer/covenants i forbindelse med utlån av menighetspenger. De tok heller ikke med utdrag fra e-post sendt fra BCC til NRK om dette temaet, som helt tydelig viste at vi var uenige i påstanden.
  • BCC mener NRK ikke ga oss mulighet for imøtegåelse ved publiseringer av uriktige påstander på Facebook og Instagram, tvert imot bidro NRKs egen moderator til å forsterke de uriktige påstandene om at medlemmenes penger var borte.
  • BCC mener NRK ikke ga oss mulighet for samtidig imøtegåelse ved uriktige påstander og publiseringer i NRK Nyhetsmorgen, til tross for flere alvorlige påstander, og at disse gikk lengere enn påstandene i selve Brennpunkt-episoden. Tidligere svar fra BCC ble heller ikke referert i de mange radio-innslagene denne dagen. NRKs nyhetsanker opplyste at ledelsen i BCC ikke ønsker å stille til intervju, mens BCC aldri hadde fått invitasjon til å stille i Nyhetsmorgen.

PFU konkluderte med kritikk av NRK på pkt. 4.14.

Følgende punkter ble innklaget, men ikke felt: 

Vær kritisk i valg av kilder, og vis aktsomhet med anonyme kilder

VVP punkt 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling

  • BCC mener NRK hadde ukritisk bruk av, og tett omgang med, upålitelige kilder som hadde egeninteresse i å fremstille BCC og sentrale medlemmer i et dårlig lys, blant andre nederlenderne Jonathan van der Linden og Ben van Wijhe, godt hjulpet av flere i deres nettverk.
  • BCC mener NRK fremsatte påstand om brudd på retningslinjer/covenants ved utlån av menighetspenger, til tross for at de har fått informasjon om både at retningslinjer ikke var etablert på lånetidspunktet, samt at omtalte lån var gitt med formål kristne/humanitære formål. NRK valgte å ignorere fakta, og omtaler heller «brudd på interne retningslinjer» som et av deres viktigste funn.
  • BCC mener NRK har manglende kontroll av fremsatte opplysninger ved publisering via Instagram og Facebook. De publiserte innlegg som indikerte at BCC utnytter medlemmer økonomisk, uten at dette har rot i fakta.
  • BCC mener NRK har manglende kontroll av innhold i NRKs kommentarfelt, da de lot grovt sjikanerende kommentarer, personangrep og udokumenterte påstander om kriminalitet stå uredigert i debatten.

Ikke la inn- og utannonseringer gå lenger enn det dere har dekning for i stoffet

VVP punkt 4.4Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier

  • BCC mener innannonseringen av de gjentatte radioinnslagene i det tre timer lange NRK Nyhetsmorgen 11. november 2020, fremmer alvorlige påstander om «isolering av barn og egne interne rettssystemer» til programmet som utelukkende handlet om BCC, går lenger enn det er dekning for i stoffet.