Startet høsten i BCC med samling for de ansatte

Denne uken ble høsten sparket i gang med allmøte og sensommerfest for ansatte i BCC og samarbeidende organisasjoner. Målet med samlingen var å informere, inspirere og skape samhold og motivasjon for de oppgavene som ligger foran.

Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Det har vært en arbeidsom og aktiv sommer for mange av de ansatte, som blant annet har levert en rekke sommerarrangementer i juli og august. Disse fikk en ekstra takk denne kvelden.

LES OGSÅ: Takk for en strålende sommertid  

Sensommerfesten markerte slutten på sommerperioden, og en ny oppstart for alle som jobber ved hovedkontoret i Moss.

Sammen om vårt felles oppdrag: misjonsbefalingen

BCC står midt oppe i en stor omorganisering, og da er det særlig viktig å samles for å informere, inspirere og skape felles forståelse for de mål og oppgaver som ligger foran.
For alle som jobber i BCC-forbundet, er det Jesu misjonsbefaling som er det overordnede formålet. Og når alle medarbeiderne har dette formålet under huden, gir det både motivasjon, samhold og lyst å utføre sin del av oppdraget. God informasjon samler oss, og hjelper oss å trekke i samme retning.

Inspirerende taler til medarbeiderne. Foto: BCC

Ettermiddagen startet med inspirerende taler av Kåre J. Smith og Bjørn Nilsen. Flott musikk, festpyntede lokaler og nydelig mat satte sin spiss på samlingen, som også inneholdt avslappende og humoristiske innslag. Virksomhetslederne og sekretariatet i BCC presenterte planene for det kommende året, som ble vedtatt av representantskapet i sommer.

Følgende ble presentert:
• Status fra utviklingen av BCC-forbundet, og virksomhetsplan for ny sentralorganisasjon
• Virksomhetsplan for BCC Media, samt status fra BibleX prosjektet
• Virksomhetsplan for misjonsorganisasjonen (BMS International)
• Virksomhetsplan for BCC Norge
• Informasjon fra arrangementsvirksomheten (BCC Events)
• Informasjon fra A-laget – ungdomsprogram
• Informasjon fra Brunstad Ungdomsklubb
• Informasjon om inntekter, internkommunikasjon og samfunnskontakt i BCC-forbundet

Etter en lang periode med strenge korona-restriksjoner, ønskes gamle og nye medarbeidere velkommen tilbake på kontoret. Det var en motivert og munter gjeng som avsluttet festen i kveldsola på uteterrassen, med dessert og sosiale aktiviteter.

Feststemte kolleger som er klare for fest. Foto: BCC