Informasjon

Her finner du nyheter og aktuell informasjon fra BCC-forbundet.


Viktige vedtak i representantskapsmøtet 2022

25. juli ble flere viktige vedtak fattet med stort flertall; blant annet endring av konstitusjonens trosgrunnlag-bestemmelse, ny modell for givertjeneste, ...

Slik tar vi gode beslutninger

Følg en representant i månedene før representantskapsmøtet, og se hvilke roller som er involvert i beslutningsprosessene i BCC-forbundet...

Årsrapporten viser solid økonomi

Nå er årsrapporten for 2021 klar. Les den og hold deg oppdatert på den spennende utviklingen, der BCC-forbundet rigger seg til for framtiden...

Seminardag for å motivere til frivillighet

I forlengelse av pinsestevnet var styre- og komitemedlemmer, forstandere og andre frivillige nøkkelpersoner fra lokalmenighetene invitert til seminardag. ...

Filmvisning: Hauge – mannen som vekket Norge

Hans Nilsen Hauge inspirerte kristne og påvirket en hel nasjon. I sommer kommer en ny dokumentarfilm om «mannen som vekket Norge». I samarbeid med ...

Van der Linden må i fengsel – hans narrativ er fortsatt på frifot

Les historien om hvordan informasjonskrigen startet, og hvordan mediene fulgte opp. - Jeg tror ikke min klient har gjort dette for seg selv. Han var kun en...

NRK Brennpunkt-kilde dømt til fengsel i 2,5 år

Nederlenderen Jonathan van der Linden ble i dag 21. april idømt 2,5 års ubetinget fengsel og til å betale 160.000 euro i bot for grovt bedrageri, ...

– Mest mulig menighet for pengene

Tore Aslaksen er en av dem som jobber for en bærekraftig økonomi i BCC-forbundet. I disse dager kartlegges inntektsgrunnlaget hos trosfeller i ...

Innsamling til støtte for Ukraina

Denne uken har trosfeller over hele verden bidratt i innsamling til støtte for venner og nødstilte i forbindelse med krigen i Ukraina...

Representantskapsmøte: Sammen for framtiden

Som ledd i utviklingen av BCC-forbundet ble det denne helgen avholdt ekstraordinært representantskapsmøte. 60 representanter og rundt 120 observatører ...

Lurer du på hva BCC står for?

Det har skjedd mye i BCC de siste årene, og vi har fått på plass en internasjonal struktur for trossamfunnet. Velkommen til vår nye nettside...

Nyttårsstevne med 9.000 påmeldte – avlyst

Denne uken måtte BCC og ungdomsklubben avlyse to store, internasjonale arrangementer på slutten av året, da smittesituasjonen tok en alvorlig dreining. ...

BCC-forbundet er konstituert

Det var en historisk dag da stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert 21. november. Stiftelsen ble etterfulgt av ...

Seminardag i BCC: se foredraget om Hans Nielsen Hauge her

530 deltakere fra 20 land møtte opp til BCCs seminardag lørdag, hvor ny organisering og ønsket om å stå sammen om felles prosjekter sto sentralt. ...

Magasinet med impulser til hele trossamfunnet

Helgens informasjonsmagasin ga trosfeller inspirerende innblikk i det som skjer i BCC om dagen. Rammen for TV-sendingen var det årlige høststevnet.  ...

1 2 10