Til alle våre medlemmer

I dag ble det publisert nok et oppslag på nrk.no, der det fremmes påstander om BCCs økonomi og kultur, også via anonyme kilder. I en organisasjon med nesten 9.000 medlemmer, vil det alltid være noen som er fornøyde og andre som er mindre fornøyde. De sistnevnte skal vi også lytte til.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Derfor oppfordrer vi deg som medlem til å benytte deg av ordningene vi har for å spørre, melde fra eller varsle dersom du mener noe er kritikkverdig i trossamfunnet. BCC håndterer alle henvendelser på en respektfull og ryddig måte, og vi har klare rutiner for håndtering av varsler. Link til disse finnes som kjent via «kontakt oss»-funksjonen på medlemsportalen.

Frivillige bidrag – for den som vil støtte en hjertesak

Alle bidrag fra medlemmer skal være frivillige – fordi en ønsker å støtte en hjertesak. Hvis en velger å støtte noe som ikke er en hjertesak, kan det oppleves tungt. Det ønsker BCC fortsatt å forebygge og forhindre på alle måter, derfor er vi opptatt av at styrene i den enkelte lokalforening tar ansvar for å sikre at det er ønsket om å bidra som er drivkraften bak alle bidrag.

De som identifiserer seg med det vi jobber for i BCC, vil gjerne også finne det givende å bidra til det formålet. Enten det er med tid, kompetanse eller penger. Vi ønsker at de som bidrar i trossamfunnet gjør det fordi de ønsker det selv, de som ikke ønsker det vil vi helst lar være.

Det er imidlertid krevende å imøtegå påstander fra anonyme kilder via mediene når vi ikke vet hvordan vi kan undersøke eller verifisere informasjonen. Vi håper disse tar kontakt med oss hvis de ønsker hjelp eller har varsler om kritikkverdige forhold. Ingen skal lide økonomisk overlast ved å gi noe til menighetene.

LES OGSÅ: Medlemmene er det viktigste vi har 

BCC har en trygg økonomisk forvaltning – og åpenhet rundt dette

Alle som har bidratt skal være trygge på at vi har en solid og ryddig økonomisk forvaltning i alle deler av BCC. I alle år har vi hatt revisorgodkjente regnskaper fra anerkjente revisjonsbyråer, og både medlemmer og offentlighet har løpende fått informasjon om disse.

LES OGSÅ: BCC avviser påstander om hemmelighold og selvberikelse

Resultat av medlemsundersøkelser og oppslutningen rundt våre stevner og aktiviteter viser at flertallet av BCCs medlemmer er svært tilfredse med måten trossamfunnet blir drevet på. Det er åpen inn- og utmelding, og det er ingen sanksjoner for de som velger å gå ut eller over til andre trossamfunn. Det ser vi på som en helt naturlig dynamikk i et åpent, demokratisk samfunn.

For aktive medlemmer er det forkynnelsen og verdigrunnlaget som gjør at man ønsker å være i BCC. Og vi opplever at de aller fleste unge medlemmer velger å forbli i trossamfunnet videre inn i voksenlivet. Årsaken tror vi er nettopp at de finner det givende å være en del av det kristne fellesskapet, som også våger å satse for framtiden.

LES OGSÅ: Stor giverglede gir bærekraft

Å engasjere seg i menighetslivet skal være positivt for familier og enkeltpersoner

Angående temaet om det å bidra til menighetene ødelegger privatøkonomien, så har vi spurt våre medlemmer om dette tidligere. Det er en svært liten andel som opplever det slik, mens som tabellen viser er dette ikke virkeligheten for de aller fleste av BCCs deltakere.

Medlemmene oppgir også at de opplever det positivt å bidra med det de ønsker av både dugnad og gaver, og vi ser at dette gjenspeiler stemningen i trossamfunnet. De som opplever noe som vanskelig, vet hvor de kan henvende seg for å stille spørsmål eller melde fra, og de blir møtt på en respektfull og ryddig måte.

Dette viser anonyme nylige medlemsundersøkelser, gjennomført via Questback:

Fra BCCs anonyme medlemsundersøkelse

Vi jobber aktivt for at menighetene skal være sunne og gode miljøer, der alle kan si sin mening, og at medlemmene skal benytte seg av sin rett til medbestemmelse, stemme i årsmøter og være aktive i sin forening. Det er medlemmene som utgjør fellesskapet, og medlemmene er det viktigste vi har.

I BCC oppfordrer vi til å behandle alle mennesker med respekt, om de er medlemmer eller ei. Og vi oppfordrer alltid til frivillighet og selvstendighet når en vurderer hva en ønsker å bidra med, om det er mye eller lite.

Fra BCCs anonyme medlemsundersøkelse