Medlemmene er det viktigste vi har

NRK Brennpunkt sender i dag en times episode der BCC er portrettert ut fra personlige opplevelser. I BCC respekterer vi alle menneskers personlige frihet, og tar vare på våre medlemmer. Men NRKs journalistikk, den mener vi er uredelig.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Vi har stor respekt for den enkeltes synspunkter og personlige opplevelser, og vi gjør tiltak for å møte disse for å lytte og hjelpe, dersom noen ønsker det. Ingen medlemmer skal oppleve mangel på ytringsfrihet, negativ sosial kontroll eller pengepress i BCC. Vi setter pris på at medlemmene ytrer sin mening, både i og utenfor menighetene, og vi snakker sammen dersom noe er vanskelig.

BCC oppfordrer våre medlemmer til å gi tilbakemeldinger, både hvis man er misfornøyd med noe eller dersom man mener at noe er uetisk eller ulovlig. Kontaktpunkt for dette er lett tilgjengelig på medlemsportalen.

Vi jobber aktivt for at menighetene skal være sunne og gode miljøer, der alle kan si sin mening, og at medlemmene skal benytte seg av sin rett til medbestemmelse, stemme i årsmøter og være aktive i sin forening. Det er medlemmene som utgjør fellesskapet, og medlemmene er det viktigste vi har. I BCC oppfordrer vi til å behandle alle mennesker med respekt, om de er medlemmer eller ei. Og vi oppfordrer alltid til frivillighet og selvstendighet når en vurderer hva en ønsker å bidra med, om det er mye eller lite.

Det var derfor vi ønsket at NRK skulle spørre et representativt utvalg av våre medlemmer. Noe NRK takket nei til.

LES OGSÅ: NRK takket nei til å teste påstander mot medlemmene 

Uredelig journalistikk

Vi har opplevd en svært krevende prosess med NRK Brennpunkt det siste halvannet året. Når vi ser hvordan programmet fremstilles, viser det et bilde som ikke er representativt for hvem og hva BCC er. Programmet har mange svake punkt. Vi kan nevne noen av dem:

  • I programmet fremstilles det et bilde av at BCCs medlemmer ikke tør å ytre seg, verken i menighetene eller offentlig. Dette er et veldig annerledes inntrykk enn det flertallet i menigheten opplever, noe medlemmene gir tydelig uttrykk for både via medlemsundersøkelser, men også via sosiale medier.
  • NRK Brennpunkt bruker anledningen, når en anonym kilde forteller om en en mange år gammel spørreundersøkelse i plenumssalen, til å undergrave troverdigheten av BCCs nyeste medlemsundersøkelser, som ble gjennomført digitalt og helt anonymt. Medlemsundersøkelsen er faktisk den eneste stemmen medlemsmassen har fått i programmet. NRK Brennpunkt kryssklipper historien slik, til tross for at de har fått full informasjon om at vi har brukt Questback som verktøy for å sikre full anonymitet, og at undersøkelsen er gjennomført via e-post, ikke i plenumssal.
  • NRK Brennpunkt lar det henge i luften et inntrykk av at både Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har fått lån de ikke har betalt tilbake, og at det har forekommet berikelse på medlemmers bekostning. Dette tilt tross for at NRK Brennpunkt har fått oversendt omfattende dokumentasjon på at det motsatte er tilfelle.
  • Et lydklipp der Bjørn Nilsen uttaler seg sterkt om personer, som har spredd oppdiktede og sterkt injurierende påstander om trosfeller, er tatt ut av sammenheng. Her får NRK Brennpunkt det til å framstå som at en fredelig person som har valgt å ikke være medlem i BCC blir behandlet dårlig, uten en saklig sammenheng, selv om de har fått klar beskjed om bakgrunnen for klippet. Bjørn Nilsens svar til NRK blir heller ikke vist i programmet.
  • NRK Brennpunkt viser liten vilje til å sette seg inn i regnskap og tall. I nettartikler etter programmet sier NRK at mange gir 10-15.000 kroner i måneden til menigheten, dette er veldig lite gjenkjennbart for det jevne medlem i BCC. Det ligger enkelt tilgjengelig statistikk for hva som er virkeligheten.
  • NRK skriver på nett at medlemmer bindes til trossamfunnet ved «lån på leilighet og parkeringsplass på Brunstad konferansesenter, faste pengebeløp til menigheten og forventninger om bidrag til innsamlingsaksjoner» . Dette vet NRK er en helt uriktig påstand, da alle eventuelle avtaler og bidrag er frivillige og kan sies opp når som helst.
  • NRK bruker konsekvent feil navn på trossamfunnet. I stedet for å benytte det riktige navnet, Brunstad Christian Church eller BCC, så bruker de konsekvent tilnavnet Smiths Venner i all promotering og omtale.
  • NRK Brennpunkt fortsetter sin linje med å bagatellisere Psy-Groups operasjon til cirka 20 millioner.

LES OGSÅ: Kåre J. Smiths taler – et representativt utdrag?

Bruk ytringsfriheten din – og bidra til saklig debatt

Det er ikke andre enn medlemmene våre som kan bevise graden av ytringsfrihet i BCC, så vi vil igjen, som vi skrev på mandag, oppfordre medlemmene til å benytte seg av ytringsfriheten vi har i landet vårt.
Vi ber alle om å ta vare på hverandre, og bidra til en saklig debatt