Stevneåret 2021: Hva kan vi forvente nå?

Siden mars har hele verden vært i en unntakstilstand på grunn av Covid19, og det har hatt stor innvirkning på årets BCC-stevner. Så langt er fem ordinære stevner avlyst, i tillegg til fire camper i regi av ungdomsklubben. Ennå vet vi ikke hvordan året 2021 blir, men BCC jobber for å tilby medlemmene gode online-alternativ så lenge situasjonen krever dette.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

I mars avlyste BCC sitt årlige påskestevne for første gang siden andre verdenskrig, og etter dette har ytterligere fire stevner til måttet utgå grunnet covid-19. Vanligvis har BCCs stevner samlet mellom 3.000 og 11.000 deltakere fra både inn- og utland flere ganger årlig.

Per i dag foreligger det imidlertid forbud mot arrangementer på mer enn 200 personer, i tillegg til at karantenebestemmelser mellom ulike land forhindrer internasjonal deltakelse.

Det er ikke gitt indikasjon på når begrensningene oppheves, og dette skaper naturlig nok usikkerhet rundt når vi kan arrangere ordinære stevner igjen. BCC planlegger derfor å tilby medlemmene gode online-alternativ så lenge myndighetenes restriksjoner fortsetter.

LES OGSÅ: En annerledes sommer – BCC Online stevner er i gang

Arrangementsåret 2021

BCC beholder foreløpig den planlagte arrangementskalenderen for neste år, samtidig som det tas høyde for å arrangere alternative stevner online. Mer informasjon vil bli gitt medlemmene løpende, så fort man vet mer om situasjonen og når det blir mulig å avholde ordinære stevner igjen.

På BCCs stevner i 2019 deltok mellom 3 000 og 11 000 trosfeller. Her fra sommerstevnet 2019. Foto: BCC

Fortsetter med online stevner

I høst sendes det tradisjonelle brødrestevnet for menn som online-event fra studioet på Oslofjord Convention Center i november. Det sees også på muligheter for hvor mange gjester som kan delta i studio, innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene.

Det vil også bli mulig for de ulike menighetene å planlegge mindre, lokale event der man følger sendingene sammen, så lenge de regionale smittevernsreglene ivaretas.

Full storsal sist høststevnet for menn ble arrangert. I 2020 vil arrangementet holdes online på grunn av restriksjonene. Foto: BCC

Online stevner har resultert i mye fornyelsesarbeid

Helt siden påske har medlemmene kunnet følge jevnlige TV-sendinger fra BCC, et tilbud som har blitt tatt godt imot både i Norge og internasjonalt. Undersøkelsene som er gjort hos medlemmene viser stor tilfredshet med online-tilbudet så langt, dette vil mediestiftelsen fortsette å utvikle de neste månedene.

LES OGSÅ: Online arrangement: BCC deler erfaringer

Johannes Schmechel, som leder mediearbeidet, forteller at situasjonen med covid-19 har resultert i et stort fornyelsesarbeid i organisasjonen.

– Koronapandemien skapte et behov som satte i gang mye innovasjon og kreativitet. De vi ser nå, er at sendingene knytter medlemmene enda mer sammen på tvers av landegrenser, med interaktivitet og bidrag fra flere verdensdeler. Dette viser også våre brukerundersøkelser: mer enn 90 % følte at deres verdensdel ble representert i sommerens sendinger.

– Med fornyede tekniske løsninger kan enda flere delta i sendingen uten å være fysisk til stede, og det er nok noe vi kommer til å fortsette med også etter at de ordinære stevnene er tilbake, sier Johannes Schmechel.

Les også: Ny mediestiftelse satser online

Johannes Schmechel, her fra den nye TV-studioet, forteller at pandemien satt i gang innovasjon og kreative løsninger i organisasjonen. Foto: BCC