Ny mediestiftelse satser online

BCCs medievirksomhet satser videre, og blir i september organisert i en egen stiftelse. I august var det kick-start for den nye organisasjonen, med opplæringsuke for nye medarbeidere og kreative workshops i avdelingene.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Etter en vår og sommer med mange nyskapende onlineproduksjoner, planlegger BrunstadTV nå en offensiv satsning utover høsten, samtidig som planene legges for produksjonen i 2021.

Se flere programmer produsert av BCC her

– BCC Online-konseptet som ble utarbeidet i forbindelse med koronapandemien har blitt et veldig bra springbrett for å utnytte teknologien som finnes. Det har gitt oss nye måter å samles om trosoppbyggelsen på, sier Johannes Schmechel, som er leder for avdelingen.

Han startet i april, og har nå overtatt ansvaret for de rundt 50 ansatte som den siste uken har vært samlet om kreative idémyldringer og strategiarbeid.

Johannes Schmechel
Johannes Schmechel skal lede den nye mediestiftelsen. Foto: BCC

– Målet med workshopen er både å utarbeide planer for 2021, og at vi sammen kan tegne opp visjonene og de store linjene. Arbeidet som er startet blir også grunnlaget for budsjettet som skal legges frem for representantskapet i desember. Medieavdelingen har dedikert ansvar for TV-produksjon og medieinnhold på BCCs arrangementer, som i dag foregår som online-sendinger på grunn av koronapandemien.

– Det er spennende, for med den pandemisituasjonen vi står i nå vet vi ikke hvordan verden ser ut neste år. Men vi legger opp til full satsning videre, og skal heller være fleksible om det igjen blir mulig å samles til stevner og større arrangement, sier Schmechel.

Fra avdeling i BCC til egen mediestiftelse

I juli ga representantskapet BCCs styre fullmakt til å skille ut medievirksomheten i en egen organisasjon. Nå opprettes en mediestiftelse, og i styremøtet 19. august vedtok BCC-styret at den nye stiftelsen blir tatt opp som medlem i BCC-forbundet.

Dette er første ledd i en fremtidig organisering for BCC, som tar sikte på å utvikle en forbundsmodell. Her vil både mediestiftelsen og andre organisasjoner inngå i et felles forbund. Mediestiftelsen skal fortsatt få økonomisk tilskudd fra BCC, og rapporterer til BCCs representantskap som bevilgende myndighet.

Klare for faglig påfyll og kreativ workshop i medieavdelingen. Foto: BCC

LES OGSÅ: Representantskapsmøte 2020: BCC fornyer organisasjonen

BCC Media omfatter fra tidligere BrunstadTV, misjonsnettstedet ActiveChristianity og den nye online-satsningen som eskalerte etter at koronapandemien førte til at verden endret seg i vår. Nå er virksomheten delt inn i ulike avdelinger som produserer og publiserer innhold til ulike plattformer og målgrupper, både barn, ungdom og voksne.

Ungt miljø i pulserende mediehus

BCC har alltid hatt stor andel unge medarbeidere i TV-virksomheten, som har tiltrukket seg unge medieinteresserte. Hver høst er det tid for et nytt kull med unge medarbeidere som blir ansatt og som samtidig deltar i det internasjonale ungdomsprogrammet A-team.

BCC har også vært opplæringsbedrift for mediegrafikerfager gjennom flere år, og forrige uke besto to nye lærlinger sin svenneprøve.

LES OGSÅ: Hvordan er det å være lærling i BrunstadTV?

– Vi trenger unge og dyktige medarbeidere, særlig når vi skal utvikle nye konsepter for barn og ungdom. Forrige uke hadde vi en skikkelig opplæringsuke for de nyansatte, hvor de med mer erfaring har holdt kurs og vært aktive med å dele fagkunnskapen sin, forteller Johannes Schmechel

Han sier at de gleder seg til å bygge videre på den kompetansen som allerede finnes blant de ansatte, og sammen utvikle den nye stiftelsen videre til å bli et pulserende mediehus for kristen formidling.

– Det er mange kreative medarbeidere her, som både brenner for det interessante fagfeltet vi jobber med, og for å formidle vårt kristne formål. Med så mange engasjerte folk som vi har hatt i sving disse dagene, har jeg stor tro på fremtiden og mulighetene som ligger foran. Nå er vi klare for høsten, og den spennende fasen vi har foran oss.

Representanter for teamet som jobber med innhold for barn presenterer nye planer. Foto: BCC