Over 4.400 samlet til internasjonal høstkonferanse i Norge

– Det betyr mye for meg å komme til høstkonferansen og høre budskapet som forkynnes her, sier Seth Gieseke fra Urbana, USA. Han er en av de som har kommet til Norge for å delta på BCCs høstkonferanse for menn. Mange har lang reisevei, men likevel prioriteres denne helgen høyt.


Tekst: Espen Larsen – Foto: Eirik Tombre 

Det er påmeldt over 4.400 personer til konferansen, som gjennomføres hver høst. I år er 31 land er representert; blant annet er det så mye som 153 deltakere fra USA, 84 fra Canada, 20 fra Australia, 9 fra India, 7 fra Kina og 2 fra Brasil tilstede.

På våren arrangeres tilsvarende konferanse for kvinner. Det er en ekstra god anledning for de voksne til å møtes uten forstyrrelser av små barn, og reiseveien blir gjerne en del av opplevelsen. Konferansedeltakerne kommer fra mange land og steder, og både eldre og yngre reiser sammen og har det hyggelig i hverandres selskap.


Tid for fellesskap når deltakere fra hele verden samles på høstkonferanse. Foto: BCC

Målgruppe fra 13 år, men ingen øvre aldersgrense

Målgruppen er fra 13 år og oppover, og den eldste som er påmeldt er 91 år. På tvers av alder er det et stort internasjonalt fellesskap, bundet sammen av felles tro og mål. For de fleste er det ikke et spørsmål om de skal på konferansen, men det er blitt en fast tradisjon som alle ser frem til med forventning.


Fra festbanketten lørdag kveld. Gamle og nye venner møtes med trosoppbyggelse i sentrum. Foto: BCC

Trosgrunnlaget i sentrum

Kåre J. Smith hold flere innholdsrike taler. Foto: BCC

Det er forkynnelsen om Jesus Kristus som gjør at så mange prioriterer en slik helg. Gjennom fire trosoppbyggende møter og en festbankett tales det om veien i Jesu fotspor, som kan skape fornyelse i våre liv. I løpet av helgen deltar flere med sang, bønn eller personlige vitnesbyrd, der de gir uttrykk for takknemlighet for budskapet og hvordan de ønsker å etterleve det.

Fellesskap på tvers av generasjoner

Et møte er over og alle har trukket ut i spiseområdene for en matbit. Det summer av mange stemmer og det er god atmosfære. Overalt er det grupper, som over kaffekoppen eller maten samtaler ivrig. Rundt et bord der latteren sitter løst ler noen helt unge gutter godt av det noen eldre forteller.

Ny inspirasjon til eget kristenliv

Seth Gieseke. Foto: BCC

Seth Gieseke (34) har kommet fra Urbana i USA for å delta. Han har først reist fem timer med bil fra Urbana til Chicago, fløyet derfra til London og så til Oslo, en reise på rundt 24 timer.

– Det betyr mye for meg å komme til høstkonferansen å få høre budskapet som forkynnes her, det er noe jeg prioriterer.  Jeg trenger å lære om Jesu liv så jeg kan følge etter det og ha en god effekt på de som omgås meg. Det er en stor hjelp for meg i mitt daglige kristenliv, og i familielivet med min kone og mine to barn, som jeg elsker. Her møter jeg eldre og yngre venner med samme interesse og blir inspirert sammen med dem.

På veien hjem etter konferansen kjenner mange, som Seth, på inspirasjonen til å praktisere det man har hørt. Hjemme venter hverdagslivet, jobb, familie eller skole, men etter et slik helg kjenner man seg løftet og inspirert foran en ny vintertid.


Mange deltok med sang, vitnesbyrd eller bønn i løpet av helgen. Her er det koret fra Nederland som bidrar under festbanketten lørdag kveld. Foto: BCC