Hvor er BCC om 10 år?

Årets representantskapsmøte står for døren, der strategien for BCC-forbundets virksomhet de neste årene skal vedtas. Enhet er et av fire mål som skal bidra til å knytte det internasjonale trossamfunnet sammen.


Mye er skrevet og sagt om forbundsstruktur og bærekraftig organisering her på bcc.no, de seneste årene. Men midt i informasjonsstrømmen, så kan det være nyttig å stoppe opp og tenke over hvor utviklingen er på vei. Det gjorde Eivind Johnsen, som jobber som jurist for representantskapets sekretariat, i en presentasjon til alle medlemmer tirsdag kveld.

Kan alle være enige?

Tidligere på stevnet hadde forstander Kåre J. Smith sagt at menigheten vår er for de som lengter etter det samme liv som Jesus levde: – Menigheten er en disippelvekkelse, vi er ikke en folkekirke.

Han og Bjørn Nilsen drøftet i Magasinet hvordan meningsforskjeller og uenighet håndteres i et trosfellesskap, som har et ideal om enhet. Selv om vi har samme mål, så sier Bibelen ikke mye om praktiske ting og organisering, og det gir rom for en sunn foreningskultur.

Bjørn Nilsen mintes kraftfulle diskusjoner gjennom årene, og var glad for det, og glad for den enheten som følger av det. Foto: BCC

Det er ikke alltid at en har tenkt akkurat likt, sa Bjørn Nilsen med et smil om munnen, da han ble spurt om han alltid var enig i fellesskapets beslutninger.

Men saken er den; når det blir vedtatt da er det slutt. Da er det slutt på drøfting. Da går vi som én mann inn for saken.

Og nettopp enhet er et nøkkelord i BCC.

I en tid der både nasjoner og koalisjoner opplever splittelse og konflikt, så er det mer enn noen gang behov få å demonstrere den enheten som Jesus ber om i Johannes’ evangelium 17.

Eivind Johnsen snakket til publikum om hvordan man kan forstå enhet fra et organisatorisk perspektiv. Foto: BCC

Åndelig sett skal vi være ett legeme. Organisatorisk, skal vi være ett forbund, det vil si: vi har samme trosgrunnlag, samme formål, samme profil, samme forstanderskap og representantskap, sa Eivind Johnsen, etter å ha presentert fire overordnede målsetninger, hentet fra BCC-forbundets strategiplan som behandles i representantskapsmøtet denne måneden.

BCC-forbundets målsetninger

  1. Vi skal være én menighet
  2. Vi skal ha en sterk og bærekraftig ressurstilgang
  3. Vi skal ha formålseffektive organisasjoner – både lokalt og sentralt
  4. Vi skal bygge et vern om vår virksomhet

Som Johnsen poengterte til slutt, så er det vanskelig å forutsi hvor vi er om 10 år, og i hvilken grad vi når våre mål. Men for oss er suksessfaktoren at det er enda mer enhet både i strukturer og i åndsfellesskapet, og at vi kan drive vår kristne virksomhet effektivt og bærekraftig i tråd med de rettigheter som samfunnet gir.

Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg.

Johannes evangelium 17, 21-23