Givertall: Dette ga BCCs medlemmer i gaver i 2019

I fjor mottok BCC 43,8 millioner i gaver innenfor skattefradragsordningen. Dette kom fra privatpersoner og bedrifter som ønsket å støtte vår virksomhet. I tillegg mottok de 19 lokalmenighetene i Norge til sammen 79,3 millioner. Her forteller vi mer om givertallene.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Gaver er grunnlaget for at både BCC og lokalmenighetene kan drive sin ideelle virksomhet. Hvert år rapporterer BCC inn mottatte gaver med skattefradrag til ligningsmyndighetene, og i denne artikkelen forteller vi hva norske medlemmer og bedrifter bidro med av slike gaver i 2019, både til BCC og de lokale menighetene.

– Vi har gradvis voksende medlemstall i BCC, og det er veldig gledelig at så mange støtter opp om vår virksomhet både med gaver og frivillig innsats, sier styreleder Berit Hustad Nilsen.

Gaver til BCC

Tallene fra 2019 viser at BCC mottok totalt 42,1 millioner fra privatpersoner bosatt i Norge  innenfor fradragsordningen. I tillegg kom 1,7 millioner fra norske bedrifter.

En kikk på de totale inntektene til BCC viser at støtte fra stat og kommune utgjorde 6 % av de totale inntektene i 2019, mens 60 % besto av gaver fra privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner.

De totale gavebeløpene utgjør noe mer enn de gavene som omfattes av skattefradragsordningen, blant annet fordi de også består av gaver fra land utenfor Norge. De totale givertallene og endelig årsregnskap for 2019 blir publisert i BCCs årsrapport i juli, og her beskrives det også hvordan pengene blir brukt i organisasjonen.

– BCC skal være et sunt og moderne kristent fellesskap for de som vil leve et personlig kristenliv, og vi skal forvalte gavene slik at dette kan utvikles videre. Vi opplever at det kristne formålet samler oss, og vi tror det er det som gjør at mange unge velger å forbli i trossamfunnet også inn i voksenlivet, sier styreleder Hustad Nilsen.

«Vi opplever at det kristne formålet samler oss, og vi tror det er det som gjør at mange unge velger å forbli i trossamfunnet også inn i voksenlivet»

Gaver til lokalmenighetene

19 lokale menigheter i Norge er tilknyttet BCC via vårt felles trosgrunnlag.

I 2019 mottok de norske lokalmenighetene totalt kr. 64,5 MNOK i gaver med skattefradrag fra privatpersoner, og 14,8 MNOK i slike gaver fra bedrifter.

Som nevnt er fundamentet for menighetsdriften at medlemmene selv bidrar med gaver og frivillig innsats. Nivået for driftskostnader varierer naturlig nok mellom de forskjellige lokalmenighetene, og medlemmene bidrar i ulik grad til menighetsdrift og misjon. Årsregnskap og budsjett godkjennes av foreningens årsmøte.

LES OGSÅ: Her streames årsmøtet til medlemmene i lokalmenigheten 

Fremtidsplaner har bidratt til økte gaver

Som tallene over illustrerer, ligger gavene til BCC og lokalmenighetene på et svært høyt nivå også i 2019. Dette henger sammen med at lokalmenighetene det siste tiåret har gjennomført flere ekstraordinære innsamlinger, som har hatt to aspekter:

  • Lokalmenighetene har ønsket å styrke sin egenkapital for å møte framtidens behov
  • Lokalmenighetene har bidratt til et felles gaveprosjekt i BCC for å sikre kapital til kristen misjonsvirksomhet i framtiden
Det siste tiåret har lokalmenighetene gjennomført flere ekstraordinære innsamlinger, og feiret milepæler i aksjonen underveis. Foto: BCC

Høye givertall blant kristne organisasjoner

BCC hadde 8 814 registrerte medlemmer ved utgangen av 2019, og 5 399 av disse var over 18 år. Ser vi på de totale bidragene som utløser skattefradrag til både BCC og lokalmenighetene, så ligger snittet per voksne medlem på kr 19 747 i 2019. I tillegg kommer gaver fra bedrifter.

Selv om det er stor variasjon i hva medlemmer bidrar med, viser tallene en høy grad av giverglede i medlemsmassen. Dette ser man også når man sammenligner med andre kristne organisasjoner. Nylige tall publisert i avisen Dagen viser at disse organisasjonene ligger på topp i giverglede i Norge, samtidig som givergleden i den totale norske befolkningen faktisk har økt kraftig de siste årene.

Les mer om BCCs fond her: Stor giverglede gir bærekraft

Artikkelen er oppdatert 28.06.2020.