Her streames årsmøtet til medlemmene i lokalmenigheten

Juni er tiden for årsmøter i de lokale menighetene. Her godkjennes årsregnskap og årsberetning til foreningene, og medlemmene får informasjon om styrets arbeid. BKM Tønsberg er en av de som nylig kalte inn til online årsmøte, på grunn av koronarestriksjonene.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BKM Tønsberg

De siste ukene har menigheten i Tønsbergområdet hatt flere online-samlinger for sine medlemmer. I konferansesalen hvor de vanligvis holder sine arrangementer, er det bygd opp et midlertidig TV-studio med flere funksjoner.

– Vi er rundt 700 medlemmer som vanligvis møtes ukentlig, så vi har satset litt for å få til et godt alternativ som vi kan bruke så lenge vi har restriksjoner mot å samles, sier Gro Gjøsund, styreleder i BKM Tønsberg.

Styreleder Gro W. Gjøsund ønsket velkommen til årsmøtet og gjennomgikk regnskap, budsjett og avstemminger. Foto: BKM Tønsberg

BCC og lokalmenighetene
Brunstad Christian Church har 19 lokalmenigheter i Norge, organisert som selvstendige juridiske enheter. Lokalt bruker man fortsatt den norske betegnelsen for menigheten, Brunstad Kristelige menighet, derfor heter det for eksempel BKM Tønsberg.
Årsmøtene er lokalmenighetenes viktigste formelle fora, der årsregnskapet godkjennes og medlemmene kan stemme over viktige saker. Styret kaller inn til årsmøtet, hvor alle voksne medlemmer har møte- og stemmerett.

Godkjenner årsregnskap og stemmer over revidert budsjett

Til sammen jobber ni personer med å filme og produsere sendingen, som streames live ut til medlemmene. I tillegg til alle som følger med hjemmefra, er det plass til ca. 30 publikummere i det nye studioet.

– På årsmøtet i kveld skal styret blant annet fremlegge årsregnskapet for 2019 for medlemmene, og stemme over revidert budsjett for 2020, forteller Gjøsund. – Covid-19 pandemien har også fått konsekvenser for vår økonomi og driften i år.

Avstemningen skjer via digitalt spørreskjema. Gjøsund forteller at rundt 60 % av foreningens inntekter kom fra gaver fra medlemmene i 2019, og sier det er viktig for styret at giverne er godt informert om hvordan vi bruker gavene i fellesskapet.

I forkant av årsmøtet er agenda, regnskap og budsjett sendt ut til medlemmene, så alle har fått mulighet til å stille spørsmål og kommentere både agenda og innhold.

Det var digital avstemning for medlemmene. Foto: BKM Tønsberg

Kristent ungdomsarbeid på agendaen

I tillegg til godkjennelse av årsregnskap og revidert budsjett, får årsmøtet en kort status om styrets arbeid, om ny nettside og flere tiltak som skal bidra til åpenhet rundt menigheten i lokalmiljøet.

Videre ble det informert om tilskudd som BKM Tønsbergs har gitt til ungdomsforeningen BUK Tønsberg. Foreningen deler BKM Tønsbergs trosgrunnlag, og driver et aktivt ungdomsarbeid som er til glede for mange av ungdommene tilknyttet menigheten her.

Blant publikum følges det oppmerksomt med. Presentasjonene gjennomgås, og det blir også tid til en panelsamtale med et styremedlem og forstander i BKM, og styreleder i BUK Tønsberg.

Panelsamtale med forstander Kristian Bekkevold og styreleder i BUK Raymond Hjellnes, om samarbeidet mellom BUK og BKM. Styremedlem Anette Vedvik stilte spørsmål.

Jobber aktivt for at informasjonen skal nå alle

På litt over en time er møtet unnagjort. Teknikerne kan rigge ned kameraene og rusle ut i sola sammen med de tilhørerne som har tatt turen til studioet på Jarlsberg denne junikvelden.

Gro Weissgerber Gjøsund og resten av styret er fornøyd med gjennomføringen, til tross for at det ikke var 100 % oppslutning digitalt.

– Totalt stemte 90 personer i kveld, som utgjør rundt 20 % av alle voksne medlemmer. Så det er nok en del som har brukt sommerkvelden på andre aktiviteter også, smiler hun.

– Vi jobber så godt vi kan for at informasjonen skal komme ut til alle, samtidig er vi et aktivt menighetsfellesskap i BKM Tønsberg, så vi vet at flere barn og ungdom deltok på ulike fritidstilbud i kveld. Men vi har allerede fått flere gode tilbakemeldinger fra medlemmer som fulgte med, og tenker at det blir enda lettere å samle medlemmene til neste årsmøte, når koronarestriksjonene opphører.

God stemning blant de 30 medlemmer som var tilstede på årsmøte. Enda flere fulgte med hjemmefra. Foto: BKM Tønsberg