Hva er en deltakermenighet?

På møter og stevner i vårt kirkesamfunn er det stor grad av deltakelse fra medlemmene. Det gjør møtene varierte, men det betyr også at vi ønsker fred rundt menighetssamlingene. Med denne artikkelen vil vi forsøke å skape forståelse for hva det betyr å være en deltakermenighet.


Å være en deltakermenighet er inspirert av Paulus sine ord til Korinterne: «Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.» (1. Kor. 14, 26)

Det vil si at det kan være ganske forskjellig hva som kommer fram på våre møter, men formålet er at alt skal bidra til å bygge opp troen på Jesus Kristus, for det er den som samler oss.

Slik foregår oppbyggelsen på et møte

Ingen predikanter får betaling for å tale, og her bidrar den som har hjerte for saken med både sang, bønn og vitnesbyrd. Det er ikke så vanlig at deltakerne planlegger talene sine, og sangnumrene er sjelden bestemt før møtet er i gang. På den måten blir møtene både varierte og mangfoldige.

Alle som bidrar har intensjon om at det skal være til oppmuntring og oppbyggelse, men selvsagt blir ikke alt perfekt. Vi har opplevd forstandere som kommer fram på talerstolen og sier unnskyld for at de sa noe feil i talen på sist møte. Vi er alle mennesker, og avhengige av Guds nåde.

Mange unge deltar på våre møter

Barn og ungdommer som er medlemmer i BCC går på vanlige skoler, og de voksne har jobber i alle slags yrker i samfunnet. På fritiden, når vi samles om den kristne troen er det høytid for oss. Og som for mange andre nordmenn, er troen en personlig sak.

Over 30% av våre medlemmer i Norge er under 18 år, og mange av dem er engasjert med i menighetslivet. Vi ønsker at det skal være en lav terskel for ungdommer å bidra i trosoppbyggelsen, og derfor verner vi om retten til å utøve troen i fred.

Ungdommer og voksne som i bønn, lovsang og tale priser Jesu navn skal få rom for det, og derfor pleier vi ikke å invitere media inn på våre møter og stevner, når selve oppbyggelsen skjer.
Det er ikke fordi vi vil være lukket eller mystiske, det er fordi våre medlemmer har rett til å samles om sin tro, både offentlig og privat.

God informasjon og transparens er viktig

Vi har stort sett alltid en god dialog med de mediene som kontakter oss med spørsmål om vårt trossamfunn. Mange av våre medlemmer er aktive på sosiale medier, og deler hyppig fra det de deltar på i menighetslivet.

Og samtidig som om vi forventer respekt for vår virksomhet, så jobber vi stadig for å være åpne og transparente, ikke minst via alt vi deler her på siden.

I 2020 vil vi jobbe videre for at lokalmenighetene i Norge også er aktive på egne websider, så informasjon om både aktiviteter, virksomhet og økonomi er enkelt tilgjengelig for alle som er interessert i å vite mer.

For de som er interessert i budskapet vi forkynner i menighetene, så er Bibelen vår eneste autoriative skrift. Og ellers er siden Aktiv Kristendom et fint sted å starte hvis man vil lese mer. Her finnes det artikler, e-bøker og filmklipp, og kontaktinformasjon for de som har spørsmål om det de leser.