Blir man konfirmert i BCC?

Mai måned er tid for konfirmasjoner. Mange tusen tenåringer har fått undervisning om den kristne tro i kirker over hele landet. Også i BCC tilbys det trosopplæring for aldersgruppen, som avsluttes med en felles markering og fest med hele lokalmenigheten.


Tekst: Espen Larsen – Foto: Jakob Leth

I kirken er konfirmasjonen en bekreftelse på dåpen, men i BCC praktiserer vi ikke barnedåp. Behovet for å lære ungdommer om tro, slik at de selv kan velge retning for livet er likevel det samme i BCC som i andre trossamfunn. Derfor har alle lokalmenigheter bibelundervisning som et alternativ til konfirmasjonsundervisning.

Feiring med hele menigheten

I BCCs lokalmenighet i Sandefjord har nettopp ti unge på 14 og 15 år hatt bibelundervisningsfest, gjerne forkortet til «BU-fest». Dette markerer avslutningen på rundt seks måneder med trosopplæring.

Dette er en stor dag for både de unge og deres familier, som på mange måter kan sammenlignes med konfirmasjonen. Det er også en verdig markering hvor hele menigheten deltar. I menighetslokalet utenfor Sandefjord er hele lokalet pyntet til fest, med et eget langbord dekket til hovedpersonene midt i møtesalen.

Program, meny og taler er tilpasset de unge, som får gode ord og oppmuntringer fra ungdomsarbeidere og andre omsorgspersoner denne dagen.


Bibelundervisningsfesten er en blanding av høytid, glede og fest for hovedpersonene. Alle sammen får en hilsen og noen gode ord på veien. Foto: BCC

Ukentlige samlinger: gleder seg hver eneste gang

Gjennom 18 samlinger siden november har deltakerne vært igjennom 12 temaer med utgangspunkt i Bibelen, som gir en innføring i BCCs trosgrunnlag. Man lærer om personlig frelse, og om kjærligheten og mulighetene Jesus gir hver og en av oss som tror på han.

Liv Margrethe Kronstad (33) er en av tre voksne som er ansvarlig for bibelundervisningen i BKM Sandefjord. Hun opplever at ungdommene er engasjerte og sier at de gleder seg til hver samling.

– De er reflekterte og viser at de ønsker å forstå mest mulig. Vi snakker i plenum, men har også ofte jobbet i mindre grupper. Det gjør det lettere å få i gang samtalene, og de tør å være mer åpne om hva de tenker og tror.


Liv Margrethe Kronstad har hatt hovedansvaret for bibelundervisningen i Sandefjord, sammen med to andre ledere. Foto: BCC

Legger opp til varierte oppgaver som engasjerer

Hun forteller at de også legger opp til varierte aktiviteter for å engasjere deltakerne; gruppearbeid, casearbeid, film, konkurranser og visualisering av ord og uttrykk. Det skal være lett å delta, slik at man får et naturlig forhold til det å snakke om troen.

Tommy (14), en av de som har deltatt dette året, og er begeistret for opplæringen de har fått.

– Jeg syns det er skikkelig gøy å være på bibelundervisning hver onsdag. Det å besøke de ulike mentorene, få lære om forskjellige temaer og oppleve mange gøye ting var veldig spennende, sier han.


Fornøyd: Tommy (til venstre) synes tiden med bibelundervisning har vært spennende. Foto: BCC

Givende både for lederne og ungdommene

For Liv Margrethe Kronstad har det vært givende å jobbe med bibelundervisning for ungdommene.

– Bibelundervisningen er en flott arena til å bli bedre kjent med ungdommen og på en naturlig måte snakke om troen og vårt verdigrunnlag. Å få lov til å være med i arbeidet bidrar også til at jeg blir mer bevisst på min egen tro i hverdagen, sier hun.

Ny kunnskap, gode minner

Festen i Sandefjord blir en verdig markering for de ti ungdommene. BU-lederne takker deltakerne for tiden de har hatt sammen. Så har hver av de unge valgt en eldre ungdom i menigheten som kjenner dem litt ekstra godt, som overrekker en liten hilsen og sier noen gode ord til dem personlig. Etterpå er det flere av hovedpersonene som uttrykker takknemlighet for tiden på bibelundervisningen.


Flere av deltakerne takket for BU-tiden, når de selv hadde fått sin gratulasjonshilsen fra menigheten. Foto: BCC

Tommy er fornøyd med det han har opplevd: – Jeg sitter igjen med mye ny kunnskap, men det viktigste for meg er at Bibelen har åpnet seg mer opp for meg. Jeg kjenner at det er blitt lettere å ta gode valg, sier han, før han og de andre går videre ut i vårkvelden. Tiden på BU har skapt et godt samhold, som nok vil fortsette også etter at avslutningsfesten er over.


BU-deltakerne og lederne har blitt godt kjent det siste halvåret. Her fremfører de en egen sang med humoristisk vri. Foto: BCC

 
Ungdommene i lokalmenigheten avslutter festen med en fellessang. Foto: BCC