Med interesse både for teknikk og budskap

Når lokalmenighetene i BCC skal samles om det kristne budskapet er lyd, lys og bilde er en viktig del arrangementene. Slik er det også i Oslo/Follo, og nylig var menneskene som bidrar «bak spakene» samlet til oppstartsfest for 2019.


Tekst: Ingrid Vårdal Kristoffersen – Foto: Fred Håkon Haugen

Mediagruppen Oslo Follo består av hele 40 serviceinnstilte og positive unge og voksne. Gruppa er delt inn i fem fagområder; lyd, film, lys, storskjerm og teknisk styring, og her er det både kreative hoder og tekniske spesialister som bidrar.

Det er sjelden hele gruppa møtes, så oppstartsfesten var en fin anledning til å treffes i litt andre rammer. Flere av teamlederne hadde lagt mye arbeid ned for å få en festlig og inspirerende ramme rundt kvelden.


De ansvarlige hadde forberedt interessante innslag fra alle fagområdene denne kvelden. Foto: BCC

Målet med oppstartsfesten var både å ha teambuilding for eksisterende deltakere, og å rekruttere flere av de som har interesse for faget til å bli med å yte frivillig innsats. Etter en velkomst med forfriskninger og inspirasjonstale ble alle delt i grupper som rullerte på fem stasjoner. Her fikk de innblikk i hverandres fagområder, og det var åpent for både spørsmål og testing.

Hjerte for saken

Det er ikke bare interessen for teknikk og formidling som kjennetegner deltakerne i Mediagruppa. Det kristne budskapet som formidles på menighetssamlingene gir felles motivasjonen for arbeidet.

– Det merkes at dere som er med i gruppa har en felles interesse i budskapet som formidles, sier lederen for gruppa til den unge forsamlingen.  – Den innsatsen dere gjør her, er til glede for mange i menigheten vår. I tillegg kan det bety mye for dere selv. Det å bruke sine ressurser og evner for andre er både utviklende og givende.


Lærevillige: det å gjøre en innsats for fellesskapet har stor verdi for alle som kommer på menighetens arrangement. Foto: BCC

Mange ungdommer bidrar

I tillegg til dedikerte medarbeidere de som har tatt ansvar gjennom flere år, er det mange yngre som bidrar med frivillig innsats. De er med som fotografer under samlinger og fester, og bidrar med lydstyring og andre tekniske oppgaver.

Målet er at de skal bli selvstendige i sitt fagområde, og kunne bidra etter evne og ønske.

To av de unge som har lagt mest engasjement ned i dette arbeidet siden sommeren er Edward (15) og Marthe (19). Som takk for innsatsen fikk de hver sin pris.


Edward og Marthe fikk hver sin pris for ekstra god innsats denne høsten. Foto: BCC

– Jeg filmer på møter og fester. Det er gøy og jeg lærer i mye. I tillegg føler jeg at jeg får bidratt på en god måte, forteller Marthe.

God teknikk er avgjørende for å få budskapet ut i en stor sal, både gjennom sang og taler, og den frivillige innsatsen som ytes av mediegruppa er derfor en viktig del av menighetslivet.


God lyd er en av de viktigste suksessfaktorene under et arrangement. Her får nye ungdommer innføring i styringsfunksjonene. Foto: BCC