Omsorgsarbeid: Alle skal kjenne at de har en plass

Du har kanskje lest denne uttalelsen på bcc.no tidligere: «Sammen skal vi bli best i klassen i den forebyggende innsatsen» når det er snakk om uønskede hendelser, krenkelser og grenseoverskridende adferd. Det jobbes målrettet for å etterleve det høye idealet, og nylig holdt BCCs ressursteam kurs for alle over 18 år i lokalmenigheten i Drammen.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Kim David Østgård

Kurset varte i fire timer, og i løpet flere ulike sesjoner fikk tilhørerne både innføring i generell utviklingslære, og gjennomgang av strukturer, rutiner og retningslinjer for det forebyggende arbeidet i foreningene.

Les BCCs strategi- og handlingsplan «Trygge barn – de voksnes ansvar» her.

Tidligere er lignende kurs holdt for de som deltar i barne- og ungdomsarbeidet tilknyttet menigheten i Drammen. Denne gangen var også foreldre og andre voksne invitert. Det har vist seg ønskelig med bevisstgjøring for en enda bredere gruppe i samarbeidet om å forebygge vanskelige, men tidsaktuelle utfordringer som for eksempel deling av nakenbilder og pornografi.

Bevisstgjøring og inkluderingsarbeid

Harald Kronstad er leder i BCCs ressursteam, og han er også forstander i lokalmenigheten i Drammen. Han innledet kurset med å snakke om hvordan vi kan bidra til inkluderende miljøer både i lokalmenigheten og foreningene som driver barne- og ungdomsarbeidet. – Alle skal kjenne de har en plass, understreket han.

– Det dreier seg om bevisstgjøring og det å jobbe med å avdekke egne, ekskluderende væremåter. Det er mulig å bidra til utenforskap uten å være klar over det selv. Vi skal ha en positiv ledelseskultur. Der er det trygt å si fra om både utenforskap og uønskede hendelser, om og når det skulle oppstå.

– Inkludering er et arbeid, ikke en tilstand, poengterte Øivind Jacobsen, kveldens andre foredragsholder, som har vært en aktiv bidragsyter i ressursteamet siden oppstarten på 1990-tallet.


BCCs ressursteam v/Harald Kronstad og Øivind Jacobsen. Foto: BCC

Flerårig samarbeid med Kirkelig Ressurssenter

BCCs ressursteam i flere år samarbeidet med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Dette har vært et verdifullt kompetansemiljø for gjensidig erfaringsutveksling.

– Arbeidet som har vært gjort her har hatt stor betydning for det forebyggende arbeidet de trossamfunn som har vært tilknyttet nettverket, sa Harald Kronstad.

For å sikre best mulig forebygging av uønskede hendelser har BCC ressursteam innført flere ulike tiltak, som også er i tråd med Kirkelig Ressurssenters anbefalinger.

Alle som arbeider med barn og ungdom i lokalmenigheten eller tilknyttede foreninger skal blant annet delta på obligatoriske opplæringskurs og ha levert egenerklæring og politiattest. Alle foreningene skal arbeide etter planer bygd på gjennomtenkte verdier og strategier for å nå sine mål for arbeidet.

Les også: «Barndommen kommer ikke i reprise» 

Lokalt arbeid for forebygging av uønskede hendelser

I lokalmenigheten i Drammen er det, som flere andre steder, også opprettet en egen arbeidsgruppe for å sikre kvaliteten på dette arbeidet. Her sitter det tre personer med ulik kompetanse, blant annet innenfor medisin, spesialpedagogikk og praktisk ledelseserfaring i barne- og ungdomsarbeidet. De som ønsker å varsle om uønskede forhold kan henvende seg hit for råd og støtte.


Øivind Jacobsen var med å gi tilhørerne flere nyttige perspektiver denne kvelden. Foto: BCC 

Vi må våge å snakke om de vanskelige temaene

Det ble en innholdsrik kurskveld for de rundt 200 personene som møtte opp denne torsdagskvelden. I siste sesjon ble det spesielt appellert til foreldre å snakke ned barna og tenåringene sine om temaer som seksualitet og nettvett.

I dagens digitale samfunn er både uønsket seksuell oppmerksomhet, utilsiktet spredning av nakenbilder og pornografi noen tastetrykk unna. Hvis ikke foreldrene har en tillitsfull relasjon og evner å snakke med sine barn om disse temaene er det ikke sikkert man kan hjelpe dem når de trenger det.

Respektfulle miljøer og trygge barn

Barna er fremtiden og det mest verdifulle vi har. Vi ønsker for all pris å unngå at krenkelser og uønskede hendelser skal få ødelegge for dem. Derfor vil BCC å fortsette å jobbe mye med å bygge respektfulle miljøer der de kan trives, sees og selv utvikle seg til trygge voksenpersoner.

Her finner du BCCs strategi- og handlingsplan: «Trygge barn – de voksnes ansvar»