En trygg organisasjon

Vi ønsker å favne helheten ved å tilrettelegge for mangfold, og ikke dyrke en elite-kultur der noen lett faller utenfor og føler seg mindre verdsatt eller uønsket. Dette gjelder for alle aldersgrupper, men vi føler et spesielt ansvar for å ha gode rutiner for å identifisere og stoppe at mobbing og sosial ekskludering finnes innen alt barne- og ungdomsarbeid.

BCC ønsker til enhver tid å ha en oppdatert policy og handlingsplan overfor vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Vi arbeider bevisst for at alle medlemmer skal oppleve trygghet på alle plan i organisasjonen.

Varsling om kritikkverdige forhold

BCC skal være en trygg organisasjon, og det skal være lav terskel for å varsle om man opplever det man mener er kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes for eksempel brudd på lover og regler, etiske retningslinjer eller allmenne oppfatninger om hva som er akseptabel adferd.

I lokalmenighetene bør det ellers være takhøyde for at medlemmene kan komme med både innspill og konstruktiv kritikk, slik at mindre alvorlige saker søkes løst på lokalt nivå.

For å sikre en trygg og god prosess for alle parter er det etablert et medlems- og varslingsutvalg som mottar alle varsler. Utvalget er uavhengig, og håndterer varslene i henhold til retningslinjene.

Medlemmer kan sende inn varsler som gjelder BCC, de norske lokalmenighetene eller våre samarbeidende barne- og ungdomsforeninger i Norge, via en egen varslingsportal på BCCs medlemsportal. Du velger selv om du vil være anonym.

Andre henvendelser til medlems- og varslingsutvalget kan sendes til epost-adressen varsling@bcc.no.

Relaterte artikler

Omsorgsarbeid: Alle skal kjenne at de har en plass

Omsorgsarbeid: Alle skal kjenne at de har en plass

Du har kanskje lest denne uttalelsen på bcc.no tidligere: «Sammen skal vi bli best i klassen i den forebyggende innsatsen» når det er snakk om uønskede hendelser, krenkelser og grenseoverskridende ...
Les mer
Trygge familier og trygge menigheter

Trygge familier og trygge menigheter

Fagdagen med tema «Trygge familier og trygge menigheter» ble arrangert av Norges Kristne Råd og Kirkelig Ressurssenter. Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal, åpnet seminaret på Lovisenberg Gjestehus ...
Les mer
Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise

I mars inviterte BCC til flere fagseminar hvor representanter fra alle lokalmenighetene var invitert. Kurset med aller flest påmeldte var «Barndommen kommer ikke i reprise», og det samlet over 300 ...
Les mer