BCC gir verdifull kompetanse innen mediegrafikerfaget

Det er både givende og krevende å skulle tilby læreplass til ungdommer som ønsker å lære seg et fag. I Brunstad Christian Church (BCC) har mange ungdommer gjennomført og bestått fagprøve, alle vurdert av Fagprøvenemnda i Oslo. Vi tok en prat med leder for nemda i Mediegrafikerfaget, Dagfinn Tvedt.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Randi Fosse/Hans G. Bertelsen

Dagfinn Tvedt, leder for nemda i Mediegrafikerfaget. 

Tvedt har faglig bakgrunn fra både næringsliv og skole, og er en hyggelig og tydelig faglig kompetent person å snakke med. Han leder en av fire ulike nemnder, som hyres inn av Fagopplæringen i Oslo, og har jobbet med å vurdere innleverte fagprøver helt siden 2003.

Høyt krav om tempo i medieverden

Fagnemnda vurderer fagprøver som leveres inn i Mediegrafikerfaget – film, video og TV. En utfordring i dagens medieverden er krav om tempo og kvalitet. Det skal leveres på korte tidsfrister, og det er høye krav til kvalitet.

– Flere bedrifter har utfordringer med å lære elevene en arbeidsflyt som er kjapp nok til dagens standard. Da bruker elevene ofte lang tid og har for omstendelige prosesser, sier Tvedt, før han legger til:

– Men BrunstadTVs kandidater har glimrende arbeidsflyt, og må ha fått god opplæring i dette, det ser vi veldig tydelig. BrunstadTV skiller seg klart ut som en av de få bedriftene som klarer å få kandidatene opp på et nivå som er imponerende.

Gode lærebedrifter er avgjørende

For at flere skal få muligheten til å utdanne seg innen film, video og TV faget er det avgjørende å ha gode lærebedrifter. Tvedt er klar på at svennebrev er en god vei til kompetanse.

– Mange studenter spør oss hvor vi kan få den beste utdanningen innen film og TV. Jeg svarer at de må skaffe en lærebedrift som faktisk kan gjøre at du går opp til svennebrev, så er det en meget god utdanning, sier Tvedt.

Det er fire formelle krav kandidater som går opp til fagprøven må levere på. Kort fortalt er det at de må planlegge prosjektet, gjennomføre det, dokumentere hele prosessen og overlevere produktet slik at det er forståelig og svarer til kundens forventninger. – Vi stiller derfor strenge formelle krav til prøven for at kandidaten skal bestå, sier Tvedt.
– Vi har samtale med både kandidaten og arbeidsplassen på forhånd, deretter betrakter vi prøven som en leveranse til en kunde. Så når kandidaten har levert inn prøven sin, så ble prøven det den ble.


Nye medarbeidere hos BrunstadTV tester ut intervjusituasjon og filming med flere kamera, for å bli trygge på settingen før de virkelige oppdragene kommer. Foto: BCC

BrunstadTV, som er en avdeling i BCC, har gjennom mange år hatt kandidater som har levert fagprøve i mediegrafikerfaget. Flere av dem er fortsatt viktige ressurser i organisasjonens video og TV-produksjon.

LES OGSÅ: Ungdom som setter seg mål – og når dem

«Meget godt bestått» henger høyt

Vi spør Dagfinn Tvedt om det er vanlig å få «meget godt bestått» på fagprøven i film, video og TV, siden flere av kandidatene hos BrunstadTV har fått nettopp denne vurderingen.
– «Meget godt bestått» er veldig sjelden vi gir, det er få som får det, den henger høyt. Men vi ser en uvanlig høy konsentrasjon av de som har fått «meget godt bestått» fra BrunstadTV, det er faktisk bare 2-3 andre bedrifter som har oppnådd kandidater med det resultatet.

I BrunstadTV har mange ungdommer lært seg å produsere TV av god kvalitet. Foto: BCC

Produksjonsmiljøet i BrunstadTV er relativt ungt, men har siden 2011 vært i stadig utvikling. Det har vært kontinuerlig fokus på å jobbe med kvalitet, innhold og arbeidsflyt, noe som kommer lærlingene til gode.
– Dere har klart å lage en læringskultur, kandidatene som kommer fra BrunstadTV kan mye og de holder et jevnt høyt nivå.

Les mer: Teknikk, innhold og kompetente medarbeidere – en god kombinasjon

BrunstadTV utpeker seg på kompetanse og kvalitet

Film, video og TV er et fag i rivende utvikling, og for å utvikle seg i faget er det avgjørende å ha et trygt og godt miljø med team en kan lære av. Tvedt forteller om to ting de mener tydelig utpeker seg hos BrunstadTV.
– Det ene er at det er en organisasjon med høy kompetanse innenfor det de gjør. Formatene dere bruker er behandlet på en veldig profesjonell måte, sier han og fortsetter.
– Det andre er at det er et kvalitetsmessig svært høyt nivå. Vi ser at den tekniske arbeidsflyten dere bruker, gjør at kandidatene får til å gjøre kompliserte arbeidsoppgaver på en adekvat og ryddig måte på den korte tidsrammen du har i en fagprøve.

Kreative workshops er en del av produksjonsåret i BrunstadTV. Foto: BCC

En annen viktig del av medieproduksjonen er storytelling, noe Tvedt også kommenterer som spesielt i prøvene som blir levert fra BrunstadTVs kandidater.
– Vi ser fort at kandidatene også får også til å lage gode storyer, det er faktisk slående. Mange tenker man kan lese seg til det, men det er ikke bare en akademisk disiplin at du skal lære å fortelle historier, det dreier seg også om håndverk.

Allsidig kompetanse er nyttig i arbeidslivet

For å levere produkter til TV-formatet kreves det mange ulike kompetanseområder, og mange blir kun «spesialister» innen et felt.
– De som er litt «poteter» og har god peiling i mange ulike retninger, slik mange av BrunstadTVs folk er, de er attraktive medarbeidere i arbeidslivet, understreker Tvedt.

BrunstadTV håper vi fortsatt kan inspirere nye kandidater til å få interesse for mediefaget, og ser fram til å fortsette som lærebedrift som kan tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

LES OGSÅ: Barneprogram på YouTube og workshop med nye ideer