Ungdom som setter seg mål – og når dem

Denne sommeren leverte to ungdommer sine fag- og kompetanseprøver etter to års læretid i BrunstadTV, begge med resultatet «meget godt bestått». BCC har i flere år vært opplæringsbedrift, og de siste årene har flere ungdommer gjennomført og bestått fagprøve i mediegrafikerfaget.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Vi møter Emely Kristoffersen denne sommerdagen. Hun er hoppende glad over resultatet, og vi spør hva som har vært det mest utfordrende i prosessen fram til bestått svennebrev.

– Det var tiden som var den største utfordringen for meg. Det var krevende å vite hvor jeg var underveis, om jeg hadde nok tid til å bli ferdig med alt, så jeg kunne levere et produkt jeg var fornøyd med, sier Kristoffersen. – Jeg jobber jo vanligvis i et team, hvor vi spiller hverandre gode og tar utfordringene sammen, så det å skulle lage noe helt på egenhånd var veldig spennende.

Kreative kolleger til hjelp og inspirasjon

– Men når jeg først hadde ideen for oppgaven, så bare brettet jeg opp ermene og gjennomførte, sier hun og fortsetter med å poengtere at de kreative og faglig flinke kollegene har vært en stor inspirasjonskilde.

Det er «kreativt kaos» i gangene på BrunstadTVs lokaler. Lokalene de jobber i ligger sentralt til, side om side med BCCs hovedkontor på Ryen i Oslo. Overalt er det unge mennesker som rusler eller løper til og fra kontorer, studio og kantine. Ved kaffemaskinen utveksles mer eller mindre geniale TV-ideer, og humoren er aldri langt unna.

Sommer i byen – animasjonsvideo

Inne på et av kontorene møter vi en litt fåmælt, men smilende, Even Larsen. Han er den andre kandidaten som akkurat har fått vite resultatet av kompetanseprøve han leverte som lærlingkandidat.  – Det ble meget godt bestått! Smiler han fornøyd, og peker på lærlingenemda sitt svar på PC-skjermen.

Nemda fra Fagopplæringen i Oslo har gitt sin begrunnelse, og gitt en god vurdering av animasjonsvideoen «Sommer i byen».

Even Larsen (20) – godt fornøyd med resultatet på kompetanseprøven. Foto: BCC

Utdrag fra fagnemda sin begrunnelse: «Videoen viser en teknisk godt utført animasjon der streken og fargebruken er tydelig og konsekvent. Fortellingen er enkel med gode detaljer som også får fram humoristiske scener. Bildene er godt klippet sammen som gir en god flyt i fortellingen.»

Kompetanseprøve – Animasjonsfilm «Sommer i byen»

TV-kanalens formål motiverer

Tilbake hos Emely Kristoffersen får vi vite at også hun har fått «meget godt bestått» på sin innleverte fagprøve.

Emely Kristoffersen (21). Foto: BCC

Selv om Kristoffersen er opptatt av god kvalitet og faglighet, er det ikke bare dette som trigger. Hun brenner for BrunstadTV sitt kristne formål, og uttrykker tydelig at det er en viktig motivasjonsfaktor i arbeidet.
– For meg er det å lage noe som jeg vet kan gjøre en forskjell, en stor motivasjon, sier Kristoffersen før hun fortsetter. – Det å ha en visjon om å være en godt alternativ, å lage programmer som er positive både for barn, ungdom og familier, har vært med på å gi meg energi og pågangsmot i hverdagen.

 

 

Målrettet arbeid gir resultater

Fagprøve-nemdas begrunnelse for Kristoffersens fagprøve viser også at det er kvalitet over promovideoen hun har levert: «Opptak og klipp er særdeles godt utført med presis timing på klippene som stemmer overens tematisk, så vel som rytmisk. Bildene er gjennomgående av høy kvalitet, varierende motiv og utsnitt som gjør videoen spennende rent visuelt, i tillegg til å fortelle en god historie.»

Fagprøve – TV-promo for «BrunstadMagasinet»

Begge lærlingene, som nå kan titulere seg som fagmenn i mediegrafikerfaget, har vært svært flittige og arbeidsomme i lærlingtiden hos BrunstadTV. De har vist interesse, engasjement og vært lærevillige. De satte seg tidlig mål om å fullføre fag- og kompetanseprøven, og har jobbet jevnt og trutt fram mot dette. Resultatet viser i dag at de har nådd et av sine mål.

BCC og BrunstadTV gratulerer med meget vel bestått, og ønsker lykke til med videre arbeid eller studier.

– Det å ha en visjon om å være en godt alternativ, å lage programmer som er positive både for barn, ungdom og familier, har vært med på å gi meg energi og pågangsmot i hverdagen. (Emely, 21)