Workshop med nye ideer og barneprogram på YouTube

Hver vår og høst avholder BrunstadTV workshop der gode ideer til nye program klekkes ut. BrunstadTV ønsker å være der barna er, så det å produsere gode barneprogrammer som tar utgangspunkt i YouTube som publiseringskanal har lenge vært på agendaen.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt

Forrige uke var over 40 medarbeidere fra kanalens to avdelinger samlet til todagers workshop på høyfjellet i Hallingdal, og den iskalde vintertemperatur la ingen demping på kreativiten.

– Vi har jobbet med helt nye ideer for våre ulike målgrupper, og utformet fem nye konsept som vi skal jobbe videre med utover våren, forteller Susi Almås, som er redaksjonsleder i programavdelingen i Oslo. Hun synes de har fått et svært godt resultat ut av workshopen, og blant annet er det beskrevet tre konkrete programkonsept for barn i litt ulike målgrupper.

Det ble jobbet ivrig med idéene i nesten to hele dager. En av utfordringen til gruppene var å bare velge én idé å gå videre med. Foto: BCC

Vil satse på programmer i YouTube-format

En av medarbeiderne som jobbet med barneprogrammer under workshopen, var Arvid Knutsen (22). – Vi ønsker å være på de plattformene barna er, og det er særlig YouTube. Vi sier ikke at vi vil produsere programmer som også kan brukes på YouTube, men som først og fremst er tilpasset YouTube, sier han engasjert. Det krever et litt annet konsept, og vår gruppe tok det på alvor når vi jobbet med målgruppen 8-12 år.

Første dag besto for det meste av gruppearbeid, der alle på forhånd hadde valgt gruppe programkategori og målgruppe man ville jobbe med, forteller Arvid. Hans gruppe hadde fire deltakere, og gikk bredt ut med oppgaven, der ingen idéer var dumme. Etter hvert måtte de selektere forslagene, og bli enige om én idé som skulle jobbes videre. Til slutt ble denne, sammen med de andre gruppenes resultater, presentert i plenum.

Arvid Knutsen og Ann-Kathrin Seiter legger frem sin gruppes idé for de andre. Foto: BCC

– Vår gruppe kom ganske raskt til enighet om et YouTube program som skal foregå som et slags etter-skolen talkshow. Barn er på skolen store deler av dagen, og har ofte behov for å snakke om ting som skjer eller oppstår der. Så vi ser for oss en hovedperson som har mange tema og spørsmål på hjertet, og får ulike gjester på besøk etter skoletid. I tråd med YouTube-sjangeren blir det mange spennende avbrekk i form av utfordringer/challenges, musikkvideoer og så videre, sier Arvid.

Vil skape programmer og filmsnutter som inspirerer til gode holdninger

– I bunn av det hele ligger det at vi vil inspirere til gode holdninger, og formidle kristne verdier som er ganske universelle, forteller Arvid.

Aktuelle tema kan være glede, hva som kan gjøre en mer glad, hva man gjør med misunnelse, har hatt en dårlig dag, og så videre. Hovedpersonen får besøk av både eldre og yngre, som velsigner med god moral og reflekterte synspunkter på hans opplevelser og utfordringer.

– YouTube-programmer som denne gruppen har jobbet med er veldig aktuelle, sier Susi Almås. BrunstadTV har en egen barnekanal på YouTube, og vi ønsker å produsere relevant materiale og levere det der hvor det er enklest for barna å finne det. Vi vil gjerne tilby barn og unge et alternativ som er underholdende og som i tillegg formidler gode verdier og holdninger.

Link til BrunstadTVs YouTubekanal finner du her
.

Susi Almås hadde ansvaret for workshopen, hvor alle BrunstadTVs medarbeidere var samlet til kreativt arbeid i to dager. Foto: BCC

Har produsert flere serier for barn allerede

– Vi har produsert flere reality- og dramaserier for barn, som er tilgjengelig i sin helhet på YouTube-kanalen vår. Vi vet at barn har tilgang til filmer som kanskje både skremmer og skaper usunne forventninger til dem, så vi tror det å vite at de kan gå inn på vår kanal og la seg underholde der, kan være et trygt og positivt supplement.

Link til noen av BrunstadTVs barneprogrammer på YouTube:
HurtiggladCamp Survival – Per og Paps.

Et fint avbrekk som har skapt flere nye ideér

– Det at vi får nye idéer som i dag, er avgjørende for at vi kan fortsette denne satsningen, understreker Susi. – Selv om det nesten var rekordkulde denne helgen og det ble litt mindre av aktiviteter ute enn planlagt, er hun meget fornøyd med turen, og gleder seg til å ta de nye programideene videre i planlegging av høstens produksjon.

Shuffleboardet var flittig i bruk, og mange av gruppene tok pausene sine her. Foto: BCC

– Det å komme litt vekk fra byen og samles på et helt nytt sted, hvor vi ser tilbake på arbeidsåret 2017 og også kan senke skuldrene og gjøre sosiale ting sammen på kvelden, er godt for både arbeidsmiljøet og kreativiteten. Å konkurrere og dele litt god stemning rundt shufflebordet gjør bare samarbeidet med konseptutvikling sterkere. Vi har unge, dyktige og engasjerte medarbeidere som har levert et flott arbeid, med nyskapende ideer for både barn, ungdom og voksne. Og hele prosessen har vært en fornøyelse, avslutter Susi.

God stemning blant deltakerne. Foto: BCC
Fellessamling med informasjon og underholdning på kvelden. Foto: BCC
Innslagene ser ut til å slå an i publikum. Foto; BCC