Teknikk, innhold og kompetente medarbeidere – en god kombinasjon

I år har BrunstadTV investert i nytt utstyr for ca. 20 millioner kroner, produsert 18 ulike programkonsepter og sendt over 120 timer direktesending via satellitt og streaming. Men historien stopper ikke der.


Av: Berit H. Nilsen

BrunstadTV er en avdeling i BCC som drifter foreningens tv-kanal. Budsjettet for 2017 viser at BCC fortsatt satser på at BrunstadTV skal være et attraktivt og positivt tilbud for kanalens seere og bidragsytere. Kanalen finansieres av midler bevilget via BCCs budsjett. Disse midlene kommer fra gaver som lokalmenigheter, organisasjoner og enkeltpersoner har gitt for å støtte TV-kanalens arbeid og visjon.

Budsjettet for kanalen i 2017 er på 23,5 millioner kroner. I tillegg brukes BrunstadTVs utstyr og personell også til å skape gode lys-, lyd- og bildeopplevelser for deltakerne på BCCs arrangementer og internasjonale konferanser. Denne kostnaden er budsjettert til ca 6,5 millioner.

Videre investeringer
BrunstadTV har planer om å investere i mer utstyr. Neste år er det planlagt å kjøpe inn over 100 m2 LED-skjermer, i tillegg til de ca 45 m2 som eies fra før. LED er et modulbasert skjermsystem, som er satt sammen av flere mindre paneler. Hvert panel har en størrelse på 50×50 cm som viser sin del av det totale bildet. Dette gir store muligheter for å skape unike opplevelser for de som sitter i salen under arrangementer. Skjermen kan monteres sammen slik man ønsker, se eksempler på variasjoner her:

20161008_osterrike_brunstadfest_98
Effektfull bruk av LED-bakgrunn, her fra misjonsfest i Østerrike

20161008_osterrike_brunstadfest_32
Bruk av LED-skjermer og tilhørende utstyr gir mange muligheter til å formidle budskap fra scenen

Julekonsert BCC
Kreativ bruk av LED-skjermer som dekor i bakgrunn. 

Kompetanse og engasjement
Teknikken i seg selv har imidlertid ikke stor verdi uten dyktige operatører. BrunstadTV satser derfor videre på å utvikle kompetanse hos de ansatte, men også hos de over 100 frivillige som bidrar under BCCs konferanser og arrangementer. Disse ungdommene yter tusenvis av timer med frivillig innsats hvert år, for å kunne produsere TV-sendinger av god kvalitet til BCC-medlemmene som ikke kan reise og delta på konferansene. På denne måten får ungdommene verdifull og nyttig opplæring som ruster dem til å bidra med teknisk kompetanse i sin lokalmenighet. De som er engasjerte og lærevillige kommer gjerne igjen år etter år for å bidra under BCCs konferanser. Med årene har dette skapt et stort miljø av ungdom og voksne som har kompetanse innen ulike fagområder.

20160723_sommerstevnet_juli_crew_03
Mye avansert teknisk utstyr gjør det mulig å lage gode produksjoner

BarneTV og programserier

BrunstadTVs avdeling for programproduksjon har lokaler ved BCCs hovedkontor på Ryen i Oslo. For 2017 har denne avdelingen planlagt produksjon av 16 ulike programserier på til sammen over 60 sendetimer. Kanalen har stort fokus på å være et godt alternativ for barn og familier, og har derfor prioritert hvor mye de vil produsere for de ulike målgruppene.

Antall planlagt produserte minutt per alder/kategori:

201612_brunstadtv_diagram

For barna lages det programmer i ulike sjangere, og så langt har BrunstadTV primært produsert for kanalens egne medlemmer. Fremover vil imidlertid en del av innholdet også bli publisert på BrunstadTVs YouTube-kanal, slik at de som interesserer seg for BrunstadTVs innhold kan følge med der.

gdjl_2
Hver dag fra 1. til 24. desember sørger «Gledelig Jul» for julestemning via TV-skjermen

bilde-4
Barneprogrammet «Opp Av Køya» sørger for underholdning og informasjon under BCCs sommerkonferanser

201501_metu_innspilling_09
«Mettes Tusj» lærer bort ulike tegne- og formingsteknikker, og inspirerer barna til kreativitet med farger

Aktualitet og informasjon
BrunstadTV er en viktig informasjonskanal for foreningens medlemmer. Hver måned produseres programmet «BrunstadMagasinet», som inneholder både informasjon, reportasjer, musikk og andre innholdselementer. Det arrangeres ofte ulike konkurranser i forbindelse med innsamlingsaksjonen. I 2017 er det lokalmenigheten i Eiker som har gitt en innsamlingsutfordring til alle de andre lokalmenighetene, og dette blir fulgt opp i hver episode. BrunstadTV er «på pulsen» og følger med på det som skjer i de ulike lokalmenighetene. Representanter fra forskjellige land og byer er ofte gjester i studio. Dessuten er musikk en viktig del av rammen for programmet. Hver måned bidrar derfor musikere og sangere fra Helge Ankers Musikkakademi med både nye og velkjente sanger.
BrunstadTV følger også utbyggingen på Oslofjord med stor interesse, og presenterer ofte film og nyheter fra prosjektet.

Se film fra backstage området når det er klart for opptak av «BrunstadMagasinet»

Misjon
BrunstadTV er også et viktig misjonsverktøy. Medlemmer i hele Europa kan motta satellittsendinger både fra BCCs internasjonale konferanser, og se programseriene som sendes daglig på kanalen. Det er også utviklet et tilbud om streaming fra de internasjonale konferansene. Dette er foreløpig forbeholdt medlemmer som bor utenfor BrunstadTVs dekningsområde, det vil si i Sør-Afrika, Nord-Amerika, Australia, New Zealand, Kina og India.

Ungdom med interesse for mediefag
Hvert år arbeider ca. 10-15 ungdommer frivillig på heltid i BrunstadTV, gjennom det såkalte «A-laget» og BCCs ungdomsprogram YEP. De ønsker å bidra til å realisere foreningens formål, og brenner for BCCs verdier. Samtidig har de ofte også en genuin interesse for et eller flere områder i mediefaget. De reiser hjem med verdifull erfaring, kunnskap og kompetanse innenfor dette fagområdet. BrunstadTV har dessuten 2-4 lærlinger i mediegrafikerfaget hvert år. Disse får en bred erfaring innen flere av feltene i fagopplæringsplanen.

201608_casu_crew_32
Mange  i sving under innspilling av barneprogrammet «Camp Survival»

Craftlab-innspilling
«Craft Lab» er et av årets nye produksjoner. I det lille studioet lager Carl Wilhelm de utroligste ting på egen hånd, og inspirerer seerne til det samme.

Utvikling
Som nevnt tidligere i artikkelen, vil BrunstadTV fortsette å utvikle sin kompetanse og sine tekniske ressurser. Dette gir mange muligheter og kan benyttes på mange måter. For medarbeiderne er det motiverende at det budskapet som formidles på Brunstad TV faktisk kan bli til nytte for den som ser og hører det. Dette gjelder uansett om mottakerne sitter i storsalen på Oslofjord Convention Center eller i en blokkleilighet i Sao Paulo.