Høstens misjonsfest: Ha tro til Gud

Det er store forventninger i køen for å komme inn i salen lørdag kveld. Lokalmenigheten i Eiker er arrangør for høstens misjonsfest, og «Ha tro til Gud» er temaet for helgen.


Salen er fullsatt når lyset senkes, og musikken spiller opp. Bjørn Schinnes kommer opp på scenen, og leser med innlevelse fra Salme 78: «Han ville at etterslekten, de barn som siden ble født, skulle lære loven å kjenne. Så skulle de stå fram og kunngjøre den for sine barn, for at de kunne sette sin lit til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men nøye holde hans bud.»

Og nettopp overleveringen av disse budene og denne troen, blir løftet frem videre i festen.

Film om speiderne som hadde tro

Det synes at lokalmenigheten har lagt ned en stor innsats i både regi, musikk og filmer. Temafilmen «Israel som forbilde» tar oss over 3000 år tilbake i tid. Den følger jødenes historie fra befrielsen fra slaveriet i Egypt, og viser hvordan Gud gjorde store tegn og under for folket hele veien gjennom ørkenen.

Tross situasjoner som kunne virke umulige, viste Gud gang på gang at han holdt sine løfter når de valgte å være tro mot hans ord, og stole på han.

Da jødene endelig skulle innta landet som var lovet dem, får vi se hvordan Josva og Kalebs tro var avgjørende for Israels fremtid: Disse to var de eneste blant de 12 speiderne som stolte på de løftene Gud hadde gitt dem. Deres eksempel på troskap blir en rød tråd gjennom hele festen.

Troskap = handling

Filmens tema tas videre med inn i en panelsamtale på scenen. Der trekkes betydningen av troskap og lydighet mot budene fram for oss som lever i dag, og ikke minst hvilken betydning det har for neste generasjon. Vi får høre at tro og lydighet henger sammen.

Troen er for dem som vil gjøre Guds gode vilje. Om man lever etter Hans bud i eget liv, vil også dette virke på neste generasjon, som selv får oppleve effekten av evangeliet i sine omgivelser.

Det kommer også fram at troen er en Guds gave til alle mennesker. De som velger å være lydige i livets prøver og situasjoner, vil lære å kjenne Gud og de under han kan gjøre i et menneske. Ved Jesu verk har også vi som lever i dag fått mulighet til å få del i Guds løfter:

– Tenk å få leve i tiden da Jesus har banet en ny og levende vei – en vei tilbake til Faderen, sier Bjørn Nilsen og fortsetter begeistret: – Ved å tro på han, at han er Guds sønn, kan vi komme inn i det livet han har åpenbart for oss. Vi kan lære ham å kjenne, og få del i gudommelig natur.

Det var en fullsatt sal lørdag kveld.
Det var en fullsatt sal lørdag kveld.

Helen Johnsen (43) fra BCC Eiker bidro frivillig under stevnehelgen og festen, både med rigg og i koret på scenen:

– Det var veldig interessant og lærerikt å være med bak kulissene for stevnet, sier hun.

– Etter festen sitter jeg først og fremst igjen med en veldig stor takknemlighet. Og troen på Guds kraft, hva den kan hjelpe meg med i hverdagen, den troen er blitt styrket.

Helen Johnsen var en av flere hundre frivillige fra Eiker som arrangerte stevnehelgen.
Helen Johnsen var en av flere hundre frivillige fra Eiker som arrangerte stevnehelgen.

Trosreiser i dag

Mot slutten av festen får vi et tilbakeblikk på noe av det vi har opplevd i menigheten de siste 15 årene. Mange vitner forteller om opplevelser med Gud, hvordan det å komme inn i et målrettet arbeide sammen med gudfryktige mennesker har gjort at de selv har blitt disipler av Jesus.

Utsagnet fra Elisabeth Reiersrud (74) er et godt eksempel på hvordan troen overleveres til nye generasjoner. Hun sier med kraft og verdighet:

– Mitt beste råd er å fremstille ditt legeme, gå i tro, og gi i tro. Da vil du kjenne det, at her har Herren satt velsignelsen.

Elisabeth Reiersrud

Det er på sin plass å takke BCC Eiker for en fantastisk høsthelg, med denne misjonsfesten som en stor opplevelse, og ansporing til å leve sitt liv i tro på Gud.

Misjonskollekten som har gått digitalt i månedene før festen endte med et fantastisk resultat på 25 millioner kroner.

Det klinger godt i salen når solist og kor synger «Troen alene kan seier gi». Den er skrevet i 1920 av en ung mann ved navn Thorleif Hansen.
Det klinger godt i salen når solist og kor synger «Troen alene kan seier gi». Den er skrevet i 1920 av en ung mann ved navn Thorleif Hansen.