– Har vekket omsorg for de yngre i ungdomsgruppen

Uansett hvor gammel man er, så kan man være et godt forbilde. Siden begynnelsen av september har ungdommene hatt et bibelstudieprosjekt om nettopp dette temaet, og prosjektet avsluttes under høstcampen denne helgen.


Tittelen på prosjektet er hentet fra 1. Timoteus 4, 12:

«La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!»

Podcastepisodene med råd og veiledning til alle som ønsker å være et forbilde og en mentor for andre har hatt 10 000 daglige lyttere. Episodene består av inspirerende og trosstyrkende taleklipp, historier, og utdrag fra et intervju som er gjort med Kåre J. Smith i forbindelse med temaet.

– En mentor er jo en hyrde. Hyrden skal jo ikke tenke på seg selv: «Nå fryser jeg litt, nå gidder jeg ikke.» Han er hyrde, han har ansvar, sier Smith.

Det er tyngde bak ordene. Både i form av livserfaring og bibelord.  

Intervju med Kåre J. Smith.

På spørsmål om hva som er hovedoppgaven til en som er en hyrde, svarer Smith kontant:

– Det er å dra dem til Faderen, å dra dem til Gud. For det målets skyld led jo Jesus selv døden etter kjødet, for å føre oss til Gud.

Han tydeliggjør at det handler om å hjelpe menneskene ut av synden, ikke anklage de som faller. Men hjelpe og gi tro og håp.

Drama fra virkeligheten

– Vi har eksperimentert med et nytt format, og rett og slett gjenfortalt aktuelle dilemmaer som mentorer opplever, forteller regissør Arvid Knutsen.

En dag i uken har podcasten handlet om historier basert på virkelige hendelser. De er fremført av skuespillere og handler om relevante situasjoner for en mentor.

Mercy Abraham (19) fra Didcot i England trekker frem historiene som spesielt relevante, da de bidro til å knytte innholdet i prosjektet til dagsaktuelle utfordringer.

– Den første historien om jentene på fotballaget gjorde stort inntrykk på meg. Selv om mentoren ikke nødvendigvis gjorde noe galt, gjorde hun heller ikke noe aktivt.

Historien handlet om en 15 år gammel jente som ble verdifull for Gud og for vennene sine, fordi hun var helhjertet. Hun tok initiativ i gruppen, da mentoren var passiv. Det var ikke lett for henne i starten, men fikk en god innvirkning på de andre jentene.

– Jeg har tatt til hjertet at jeg aktivt må gjøre noe godt for de jentene jeg har med å gjøre, sier Mercy.

I lokalmenigheten i Didcot har ungdommene samlet seg i hjemmene for å se temasendingene i prosjektet sammen.

– Mentorhistoriene skapte en god mulighet for samtaler blant ungdommene, forteller Paul Heaven (37), en av de mer voksne ungdomslederne i Didcot.

– Det var oppmuntrende å høre virkelige eksempler på utfordringer vi står overfor, som var lette å identifisere seg med.

Vekker omsorg for de yngre

Paul er entusiastisk over hva de har lært av prosjektet. Han understreker hvor viktig det er å søke fellesskap med andre mentorer:

– Det har vært en påminnelse om å se hver enkelt i ungdomsgruppen som verdifulle individer og å ha en personlig omsorg. Jeg har lagt merke til at det har vekket en omsorg i ungdomsgruppen for de yngre, og hvordan man varmt kan veilede dem.

Avslutter bibelstudieprosjektet på høstcamp

I dag reiser nesten hele ungdomsgruppen herfra til høstcamp på Brunstad.

– Jeg ser virkelig frem til temakvelden på lørdag og å høre diskusjonen rundt den siste historien, avslutter Paul.

Det blir interessante filmer, historier og samtaler om temaet som vil støtte ungdommene i den viktige oppgaven å være en mentor.

Prosjektet er oversatt til 15 språk og ungdom over hele verden har kunnet følge med.