Bergprekenen - et budskap som gjør inntrykk på ungdom

Bergprekenen  – et budskap som gjør inntrykk

De første månedene av 2023 er ungdom over hele verden opptatt med å studere de tre kapitlene fra Matteusevangeliet; Jesu bergpreken. Både ungdomsmentorer, foreldre, besteforeldre og venner er gode støttespillere for ungdommene som jobber seg gjennom vers for vers av den berømte talen.


Hver dag publiseres en ny kortfilm som tar for seg innholdet i Jesu tale, og ungdommene oppfordres til å reflektere, undersøke og snakke om det de ser og hører. I noen lokalmenigheter har ungdommen samlet seg om de tre litt større temasendingene som er på kveldstid, andre steder har man lagt opp til å invitere ungdommer hjem på besøk.

I den norske lokalmenigheten BCC Østfold er omtrent 100 ungdommer samlet den siste temasendingen. Dette er tredje temasending før hele bibelstudieprosjektet avsluttes under påskens ungdomscamp.

Viktige temaer som kan være til hjelp i hverdagen

Å samles slik er en fin måte å få hjelp til å forstå det Jesus lærte oss. I animasjonsfilmene ser vi to av disiplene som kjente Jesus, nemlig Peter og Matteus, forklare hva Jesus kan ha ment med disse ordene i Bergprekenen.

I den siste temasendingen tas blant annet temaet bekymring opp. Det gir noe å tenke på når andre ungdommer i studio reflekterer rundt dette temaet, hvordan det kan påvirke hverdagen. Dette er både til inspirasjon og ettertanke for de som følger prosjektet.

Hva sitter ungdommene igjen med?

Etter å ha vært igjennom Matteus kapittel 5, 6 og 7, og hver dag fått en ny del av Bergprekenen forklart, spør vi hva noen av ungdommene sitter igjen med.

Jeg synes episodene har vært veldig bra og lett forklart. Det at det er video gjør at det er lettere å følge med å forstå. Måten det blir tatt opp sånn at man kan knytte det til sin egen hverdag, og er lagd sånn at vi faktisk får noe ut av det. Jeg merker hvert fall når jeg ser på episodene på morgenen får jeg en ekstra kraft gjennom dagen, og er ekstra bevisst på hva jeg sier eller gjør. Om det faktisk er det som jeg kjenner er riktig å gjøre.

Lissi (16), BCC Østfold

Jeg føler at troen har blitt mye mer bevisst for meg. Guds ord er kraften jeg trenger til å stå imot destruktive tanker, så jeg kan holde meg helt ren. Når jeg er ren kan Gud bruke meg der jeg er til å velsigne andre og gjøre hans vilje. En ting som har hjulpet meg var det som ble sagt i den andre temasendingen. Der snakket de om å bli fri, seire fullt ut og oppgi alt i denne verden fra man er ung, og det ga meg et skikkelig håp for mitt eget liv. Jeg har tatt en beslutning om å gå 100% inn for det livet vi har lært om de siste ukene.

Mattias (16), BCC Østfold

Som person har jeg veldig lett for å tenke teori når jeg skal leve livet for Gud. Jeg går gjerne rundt med teoretiske tankebaner, men det er lett å bli litt lurt hvis jeg tror at jeg har gjort Guds ord bare ved å høre det. Dette prosjektet har inspirert meg til å ha et personlig forhold til Gud. Det er helt spesielt å se og høre hvordan bergprekenen kan bli forklart så enkelt, med praktiske eksempler. Samtalene i animasjonene er formulert enkelt sånn at det er lett å overføre det til sitt eget liv. Å høre ungdommer svare på innsendte spørsmål under temasendingene er også er veldig oppbyggelig å høre på, fordi de snakker ut ifra deres forståelse, og ikke med kompliserte ord. Det gjør det lett for alle aldersgrupper å forstå budskapet.

Eline (24), BCC Østfold