Guds ord, musikk og gjensynsglede

Helgen er i gang for unge og eldre trosfeller fra mange land. Gjensynsglede og høytid preget området på fredag, da høststevnet ble åpnet med kveldsmøte i salen, etterfulgt av musikkaften for ungdom og voksne.


Musikk og sang er en sentral del av menighetens trosoppbyggelse, og har vært det helt fra begynnelsen. På møter og samlinger brukes hovedsakelig sangboken «Herrens Veier», som inneholder sanger helt tilbake fra starten av 1900-tallet, men som både unge og eldre fortsatt synger og oppbygges ved.

Fredag var ungdom og voksne samlet til en uformell og livlig kveld, hvor sang og musikk stod i sentrum. Her var det allsang fra menighetens eget sangrepertoar, samt andre kjente gospelhymner som «Oh happy day» og «The Saints».

Underveis i kvelden tok programleder Håkon Pedersen fram hvordan sangene i «Herrens veier» har hatt en særlig betydning for menighetens misjon og oppbyggelse, og hvordan de ennå i dag er et viktig redskap for dette. Publikum fikk høre historien bak flere av sangene, som er skrevet av mennesker som har hatt sitt håp i Guds bud og løfter, og en personlig lengsel etter det livet Jesus innbyr til.

– For meg gir sangenes historie en ny dimensjon til budskapet, sa Håkon. – Mange av disse var gudfryktige mennesker som ville gjøre noe for Gud og evangeliet.

Michelle Bertelsen (23) var en av dem som bidro med sine sanggaver denne kvelden.

– Når jeg skal synge må jeg ofte sette meg godt inn i sangen på forhånd. Det er utrolig givende, da sangene ofte får en ny og personlig betydning for meg, forteller hun.

– Selv om sangen er skrevet for over 100 år siden, syntes jeg personlig at budskapet passer perfekt for tiden i dag. Evangeliet har ingen utløpsdato, det merkes ved den kraften og det håpet som sangene gir. Sangene vitner om at evangeliet er det samme da og nå.

Helgens temafest står for tur

Misjonsfesten som lokalmenigheten BCC Eiker har forberedt var lørdagens store begivenhet, og det var store forventninger til kvelden. Temaet for festen var «Ha tro til Gud», med fokus på misjon. Mer om denne festen publiseres her på nettsiden.

Stevnene – en verdifull tradisjon

I flere generasjoner har stevnene på Brunstad samlet trosfeller fra hele verden. Her har enkeltmennesker tatt betydningsfulle valg for sitt trosliv, og blitt grepet av et liv i etterfølgelse av Jesus. De som møtes her, kommer for å høre evangeliet som kan skape liv, fred og enhet – både i hjem og menighet.