Går over til internasjonal topporganisasjon i BCC

- Det har vært en glede å være med i arbeidet, og det har vært veldig lærerike år for meg, sier Berit Hustad Nilsen. De siste fem årene har hun vært styreleder i BCC Norge, men har nå gått over til nye oppgaver.


I sommerens landsmøte takket Hustad Nilsen av som styreleder, og ser tilbake på en interessant epoke.  

– Som første kvinne i sentralstyret i Norge, var jeg tilbake i 2012 litt usikker på hvordan det ville fungere, om jeg ville bli hørt og respektert. Men det var en ubegrunnet usikkerhet, smiler hun og forsetter:

– Det at vi som trossamfunn evner å utvikle og fornye oss, det viser at vi er levedyktige. 

Til sekretariatet for det internasjonale BCC-forbundet 

Hustad Nilsen fortsetter som en del av sekretariatet i den internasjonale topporganisasjonen BCC-forbundet, og ser fram til å jobbe videre med utviklingen av trossamfunnet der. I sekretariatet sitter også Tore Aslaksen og Trond Eivind Johnsen.  

– Vi er godt i gang med de endringene som representantskapet har besluttet å gjennomføre, og det er veldig motiverende å jobbe med dette når vi ser at det er fremdrift, sier Hustad Nilsen.  

– Og ikke minst er det rørende å oppleve det engasjementet som både medlemmer og ansatte har for å oppfylle vårt viktige formål om å dele det budskapet Jesus kom med, sier hun.  

Sekretariatet i BCC-forbundet: Tore Aslaksen, Trond Eivind Johnsen og Berit Hustad Nilsen. Foto: BCC

Jobber videre som kommunikasjonsleder

Fra å ikke ha noen overordnet internasjonal organisering og kun ha en norsk sentralorganisasjon, ble BCC-forbundet konstituert i 2021. Forbundet forvalter i dag den internasjonale virksomheten. Berit Hustad Nilsen er valgt inn i sekretariatet for sentralorganisasjonen, og er ansatt som kommunikasjonsleder.  

– Vervet i sekretariatet og jobben jeg har for BCC-forbundet krever mesteparten av min tid, så derfor er tiden inne for å tre av fra styrevervet i BCC Norge nå, sier hun.   

Dette er det nye sentralstyret for BCC Norge 

Det nye sentralstyret i BCC Norge består nå av Vidar Kronstad (styreleder), Emilie A. Larsen, Thorstein Baardsen og Emilie S. Damnjanovic (styremedlemmer).  

– Jeg ønsker de nye styremedlemmene lykke til med arbeidet, og gleder meg til å følge med videre, sier Hustad Nilsen og legger til: – Og spesielt ønsker jeg Vidar Kronstad til lykke med vervet som styreleder i BCC Norge. Han er en rolig og dyktig person som har menigheten i sitt hjerte, så jeg tror han kommer til å utfylle rollen på beste måte.  

Vidar Kronstad, styreleder BCC Norge
Emilie S. Damnjanovic, styremedlem BCC Norge
Thorstein Baardsen, styremedlem BCC Norge
Emilie A. Larsen, styremedlem BCC Norge

Alle saker vedtatt i landsmøtet

Landsmøtet for BCC Norge la også kursen for det kommende året, med vedtak av budsjett og virksomhetsplan for 2024. Videre ble justeringer i vedtektene og mønstervedtekter for lokalmenighetene vedtatt, samt nyvalg av medlemmer til ulike verv i organisasjonen.

En av sakene på agendaen var også gjennomgang av årsberetning og årsregnskap med revisors beretning for 2022. Dette kan leses i BCC Norges årsrapport for 2022: